Utbildning

SOSFS 2011:9

– Vård & Omsorg

SOSFS 2011:9 – Kvalitetsledning inom vård & omsorg – För efterlevnad av lagar & avtalskrav

Den här endagskursen ger dig rätt kunskap för att bygga och utveckla ett ledningssystem enligt SOSFS 2011:9. Med stor praktisk erfarenhet av att bygga och revidera ledningssystem inom området kan vi kombinera teori och praktiska råd i vår utbildning. Vi vet vad uppdragsgivare och andra intressenter ställer för krav på ert system.

Innehåll

Anpassat efter deltagarnas förväntningar behandlar vi bland annat följande moment på kursen:

 • Vad är ett ledningssystem och hur jobbar vi med det?
 • Vilka lagkrav gäller vår verksamhet och hur arbetar vi för att följa dem?
 • Värdegrundsarbete
 • Vad är SOSFS 2011:9?
 • Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken
 • Vad är kvalité?
 • Intressentanalys
 • Upprätta ledningssystem från grunden
 • Egenkontroller, plan och metod
 • Avvikelser, Lex Sarah
 • Klagomål
 • Årshjul och uppföljning
 • Ansvarsroller inom organisationen
 • Implementering av ledningssystem inom organisationen
 • Hur formulerar vi rutiner, metoder och arbetssätt för verksamheten?
 • Mål och handlingsplaner
 • Kvalitetsberättelse

Organisationer som arbetar med t.ex. hemtjänst, boendestöd, ledsagarservice och personlig assistans har stor nytta av den här kursen. Du får praktisk kunskap för att själv bygga upp ett lätthanterligt systematiskt kvalitetsarbete för verksamheten.

Vi går igenom vilka lagkrav som gäller för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9. Du får veta vilka rutiner, processbeskrivningar, metoder och arbetssätt som måste finnas dokumenterade inom er verksamhet enligt lagkrav och krav från aktuell kommun samt hur dessa ska utformas för att uppfylla kraven.

I kursen går vi igenom hur man arbetar praktiskt för att införa arbetet effektivt i organisationen. Vi berör också hur kvalitetssystemet kan utvecklas till att uppfylla kraven ISO 9001 om er organisation i framtiden vill bli certifierade.

Känner du dig redo för att gå kursen kan du boka in ett kurstillfälle via knappen här nedan, alternativt välja att bli kontaktad så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig och er verksamhet.

Kursinformation

Datum: Efter önskemål

Pris

Meddela ditt intresse i formuläret lite längre ned på sajten, så återkommer vi med prisuppgifter och övrig information.

Plats

Vi genomför utbildningen hos er, eller online på distans.

SOSFS 2011:9 – Kvalitetsledning inom vård & omsorg – För efterlevnad av lagar & avtalskrav

Den här endagskursen ger er rätt kunskap för att bygga och utveckla ett ledningssystem enligt SOSFS 2011:9. Med stor praktisk erfarenhet av att bygga och revidera ledningssystem inom området kan vi kombinera teori och praktiska råd i vår utbildning. Vi vet vad uppdragsgivare och andra intressenter ställer för krav på ert system.

Innehåll

Anpassat efter deltagarnas förväntningar behandlar vi bland annat följande moment på kursen:

 • Vad är ett ledningssystem och hur jobbar vi med det?
 • Vilka lagkrav gäller vår verksamhet och hur arbetar vi för att följa dem?
 • Värdegrundsarbete
 • Vad är SOSFS 2011:9?
 • Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken
 • Vad är kvalité?
 • Intressentanalys
 • Upprätta ledningssystem från grunden
 • Egenkontroller, plan och metod
 • Avvikelser, Lex Sarah
 • Klagomål
 • Årshjul och uppföljning
 • Ansvarsroller inom organisationen
 • Implementering av ledningssystem inom organisationen
 • Hur formulerar vi rutiner, metoder och arbetssätt för verksamheten?
 • Mål och handlingsplaner
 • Kvalitetsberättelse

Organisationer som arbetar med t.ex. hemtjänst, boendestöd, ledsagarservice och personlig assistans har stor nytta av den här kursen. Du får praktisk kunskap för att själv bygga upp ett lätthanterligt systematiskt kvalitetsarbete för verksamheten.

Vi går igenom vilka lagkrav som gäller för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9. Du får veta vilka rutiner, processbeskrivningar, metoder och arbetssätt som måste finnas dokumenterade inom er verksamhet enligt lagkrav och krav från aktuell kommun samt hur dessa ska utformas för att uppfylla kraven.

I kursen går vi igenom hur man arbetar praktiskt för att införa arbetet effektivt i organisationen. Vi berör också hur kvalitetssystemet kan utvecklas till att uppfylla kraven ISO 9001 om er organisation i framtiden vill bli certifierade.

Kursintyg

Du erhåller ett intyg från oss efter genomgången utbildning.

Praktiska mallar

​Praktiska mallar som hjälper organisationen att säkerställa och följa upp kraven enligt SOSFS 2011:9.

Årshjul av aktiviteter

​​Vid kursen får du ett årshjul av aktivieteter som hjälper organisationen att säkerställa och följa upp kraven enligt SOSFS 2011:9.

Feedback från våra utbildningstillfällen

Jag är intresserad av kursen

Fyll i formuläret nedan och anmäl ert intresse. 

Vi håller vad vi lovar