Utbildning

ISO 27001

– Informationssäkerhet

ISO 27001 – Informationssäkerhet

För många organisationer idag är information den mest värdefulla tillgången. Den här utbildningen ger dig rätt kunskap för att bygga och utveckla ett ledningssystem för informationssäkerhet enligt ISO 27001. Oavsett om du vill certifiera din verksamhet eller inte så är ISO 27001 en garanti för att du bygger ett verkningsfullt och effektivt system.

Innehåll

Anpassat efter deltagarnas förväntningar behandlar vi bland annat följande moment på kursen:

 • Informationssäkerhetspolicy
 • Incidenter
 • Riskprocessen
 • Informationstillgångar
 • Organisation för informationssäkerhet
 • Mål
 • Sekretess- och säkerhetsavtal
 • Efterlevnad av krav inklusive lagkrav
 • Förberedelse för certifiering enligt ISO 27001
 • Intern och extern revision
 • Ledningens genomgång
 • Utbildningen går igenom kraven i standarden ISO 27001 hur dessa översätts till styrande dokumentation och praktiskt arbete för att uppnå informationssäkerhet genom riskminimering och ständiga förbättringar.


Du lär dig bland annat att skapa strategi, processer, rutiner, policy och mål för ert arbete med informationssäkerhet. Kursen hjälper Dig att bygga ett ledningssystem för informationssäkerhet som tillfredsställer intressenters krav såsom kundkrav, ägarnas krav och lagkrav.

Kursinformation

Datum: Efter önskemål

Pris

Meddela ditt intresse i formuläret lite längre ned på sajten, så återkommer vi med prisuppgifter och övrig information.

Plats

Vi genomför utbildningen hos er, eller online på distans.

ISO 27001 – Informationssäkerhet

För många organisationer idag är information den mest värdefulla tillgången. Den här utbildningen ger er rätt kunskap för att bygga och utveckla ett ledningssystem för informationssäkerhet enligt ISO 27001. Oavsett om ni vill certifiera er verksamhet eller inte så är ISO 27001 en garanti för att ni bygger ett verkningsfullt och effektivt system.

Innehåll

Anpassat efter deltagarnas förväntningar behandlar vi bland annat följande moment på kursen:

 • Informationssäkerhetspolicy
 • Incidenter
 • Riskprocessen
 • Informationstillgångar
 • Organisation för informationssäkerhet
 • Mål
 • Sekretess- och säkerhetsavtal
 • Efterlevnad av krav inklusive lagkrav
 • Förberedelse för certifiering enligt ISO 27001
 • Intern och extern revision
 • Ledningens genomgång
 • Utbildningen går igenom kraven i standarden ISO 27001 hur dessa översätts till styrande dokumentation och praktiskt arbete för att uppnå informationssäkerhet genom riskminimering och ständiga förbättringar.


Ni lär er bland annat att skapa strategi, processer, rutiner, policy och mål för ert arbete med informationssäkerhet. Kursen hjälper er att bygga ett ledningssystem för informationssäkerhet som tillfredsställer intressenters krav såsom kundkrav, ägarnas krav och lagkrav.

Kursintyg

Du erhåller ett intyg från oss efter genomgången utbildning.

Praktiska mallar

​Praktiska mallar som hjälper organisationen att säkerställa och följa upp kraven enligt ISO 27001.

Årshjul av aktiviteter

​​Vid kursen får du ett årshjul av aktivieteter som hjälper organisationen att säkerställa och följa upp kraven.

Feedback från våra utbildningstillfällen

Jag är intresserad av kursen

Fyll i formuläret nedan och anmäl ert intresse. 

Vi håller vad vi lovar