Informationssäkerhet

Certifierat Ledningssystem för Informationssäkerhet – ISO 27001, 27701 & SSF 1101

Projekt som leder till certifiering – utförs på plats hos er eller på distans!

För många organisationer idag är information den mest värdefulla tillgången. För att skydda sina informationstillgångar väljer därför allt fler att utveckla ett ledningssystem för informationssäkerhet. ​ Beroende på typ av organisation och kravens omfattning kan man välja olika standarder att certifiera sig mot. För verksamheter med mer omfattande krav och risker rekommenderas certifiering mot ISO 27001 och ISO 27701. För andra organisationer kan den nya, mindre omfattande standarden, SSF 1101 vara ett bra val. Att följa en standard i arbetet med informationssäkerhet ger en systematik i arbetssättet och skapar bättre förutsättningar för ett verkningsfullt och effektivt system. Qbase erbjuder projektledning och utbildning inom båda dessa standarder och vi kan hjälpa er att uppnå certifiering. Vi hjälper er organisation att identifiera vilken standard som passar era förutsättningar och hjälper till vid implementering och uppföljning.

ISO 27001 och ISO 27701

ISO 27001 ger organisationen ett arbetssätt med informationssäkerhet som leder till riskminimering och ständiga förbättringar. ​Arbetet utgår ifrån dina skyddsvärda informationstillgångar. Standarden behandlar bland annat processer, rutiner, policys och mål för arbetet med informationssäkerhet. Resultatet blir ett systematiskt arbetssätt som säkerställer skydd av dina informationstillgångar och tar hänsyn till intressenters krav såsom kundkrav, ägarnas krav och lagkrav.

ISO 27701 är en utvidgning av ISO 27001 som har till syfte att minimera risken för personuppgiftsincidenter. Standarden kan också hjälpa organisationer att följa GDPR och andra dataskyddsföreskrifter. ISO 27701 innebär fler krav och riktlinjer och tillsammans med ISO 27001 finns möjlighet till certifiering.

SSF 1101

SSF 1101 är en enklare och mer praktiskt inriktad standard/norm för informationssäkerhet. Standarden är inte så mycket inriktad på systematiken, utan fokuserar istället på ett antal åtgärder som är grundläggande för informationssäkerhet och som alla organisationer bör ha på plats.


Fördelar med ett informationssäkerhetssystem:

Ett väl implementerat informationssäkerhetssystem ger organisationen ett systematiserat processbaserat arbetssätt för att ständigt förbättra er informationssäkerhet. Det ökar även ert förtroende och stärker ert varumärke hos kunder och intressenter. Att implementera dessa ledningsstandarder hjälper er att uppfylla de tre aspekterna av informationssäkerhet:

 • Sekretess
 • Integritet
 • Tillgänglighet

Ett väl strukturerat informationssäkerhetssystem ger även:

 • Att verksamhetens information och informationstillgångar skyddas.
 • Organisationer minimerar sina säkerhetsrisker.
 • En metod som gör det enklare att få ett helhetsgrepp om informationssäkerhet som utvecklas i takt med er verksamhet och omvärlden.
 • Åtgärder för att undvika överträdelser av lagar, författningar och avtalsförpliktelser.
 • Förstärkt varumärke och ökat förtroende från omvärlden.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret nedan så berättar vi mer.


      Läs våra policys här

  Du vet väl att vi även erbjuder utbildningar inom ISO 27001?

  Vi erbjuder utbildningar som ger dig rätt kunskap för att bygga och utveckla ett ledningssystem för informationssäkerhet enligt ISO 27001.


  Om oss

  Qbase startade år 2014 som ett konsultföretag med fokus på implementering av ledningssystem. Alla kunder som vi startade samarbeten med under det första året har vi kvar än idag. Vår verksamhet har vuxit både till antalet kunder och till deras utökade behov av tjänster. Idag är Qbase ett företag som arbetar med ledningssystem, lagefterlevnad, anbud, IT-säkerhet och utbildning. Vi är baserade i Stockholm och verkar över hela landet med goda samarbeten på distans.

  Qbase Ab

  Besöksadress:
  Björnstigen 30
  170 72 Solna

  Email:
  info@qbase.se