Projekt som utförs på plats hos er eller på distans!

SOSFS 2011:9

 – Systematiskt Kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg enligt SOSFS 2011:9

Socialstyrelsens föreskrifter och regler kring kvalitet

SOSFS 2011:9 är Socialstyrelsens föreskrifter och regler kring hur organisationer inom vård- och omsorgssektorn ska arbeta med kvalitet. Syftet med ledningssystemet är att systematiskt och fortlöpande kunna utveckla och säkra kvaliteten och patientsäkerheten i verksamheter. Ledningssystemet bidrar till att fastställa principer för ledning av verksamheter.

Alla organisationer och företag som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), tandvårdslagen (1985:125), LSS (1993:387), socialtjänstlagen (2001:453) samt patientsäkerhetslagen (2010:659) behöver ett dokumenterat system enligt SOSFS 2011:9.

Med omfattande erfarenhet inom områdena hemtjänst, ledsagning, avlösarservice, boendestöd, personlig assistans, dagverksamhet, vårdbemanning och HVB har vi framgångsrikt implementerat ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 för Systematiskt Kvalitetsarbete.

Vi strävar efter att skapa starka, hållbara kvalitetssystem enligt Socialstyrelsens riktlinjer för att stärka ert varumärke och öka konkurrenskraften inom vård och omsorg.

 

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret nedan så berättar vi mer.

Projektledning och Serviceavtal ​

​​Vi erbjuder projekt där vi skapar och implementerar den dokumentation som krävs samt skapar en effektiv arbetsprocess för att efterleva SOSFS 2011:9 i det dagliga arbetet. I dokumentationen ingår bland annat värdegrund, samverkan, egenkontroller, riskbedömning, policy, processer och rutiner samt relaterade mallar. Vi sätter tillsammans med er upp rutiner som fungerar praktiskt och fördelar ansvarsområden inom organisationen. Vi utbildar även er personal internt under projektets gång.

Vi erbjuder även ett serviceavtal där vi tar det löpande ansvaret som extern kvalitetsansvarig. Vi hanterar årlig revision av kvalitetsarbetet, lagbevakning, dokumentation, intern utbildning och allmänt stöd i olika frågor.

​I serviceavtalet tar vi bland annat ansvar för:

 • Implementering av ledningssystemet
 • Årlig intern genomgång/ revision
 • Egenkontroller
 • ​Riskbedömning
 • Kvalitetsberättelse
 • Patientsäkerhetsberättelse
 • Intern utbildning inom kvalitetsarbete
 • Stöd i olika löpande frågor

Ett kvalitetsledningssystem inom Vård och Omsorg ger fördelar som:

 • Minskad risk för fel och incidenter
 • Bättre precision i styrningen av verksamheten
 • ​Personalen får bättre förståelse av helheten
 • Ökad konkurrenskraft och större chans att vinna upphandlingar​
 • Starkare varumärke

Vi håller vad vi lovar