Utbildning

Första Hjälpen & HLR

Föreskriften AFS 1999:07 – Första hjälpen och krisstöd.

 

ISO 45001 – Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt lagkrav

En utbildning som lär dig bygga upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljölagen och ISO 45001. Utbildningen ger dig kunskap och metoder för att skapa, driva och implementera ett fungerande arbetsmiljöarbete i organisationen.

Vi går igenom arbetsmiljölagen på ett konkret sätt och vad den innebär rent praktiskt i er verksamhet. Du får lära dig hur arbetet ska organiserad och dokumenteras för att följa lagkrav.

Innehåll

Anpassat efter deltagarnas förväntningar behandlar vi bland annat följande moment på kursen:

 • Arbetsmiljölagen och efterlevnad i praktiken
 • Hur bygger man ett systematiskt arbete i praktiken?
 • Dokumentation
 • Årshjulet
 • Personalens ansvar
 • Arbetsgivarens ansvar
 • Undersöka arbetsmiljön
 • Skyddsronder
 • Delegering av arbetsmiljöuppgifter till anställda
 • Samverkan och medverkan
 • Riskbedömning
 • Anmälan av tillbud och olycksfall

Du får med dig mallar, verktyg och kunskaper för att bygga det systematiska arbetsmiljöarbetet i den egna organisationen. Under den här utbildningen lär du dig två system på samma gång. Vi lär dig bygga ett system som både uppfyller lagkrav och kraven i standarden ISO 45001.Utbildningen hålls under en heldag.

Känner du dig redo för att gå kursen kan du boka in ett kurstillfälle via knappen här nedan, alternativt välja att bli kontaktad så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig och er verksamhet.

Kursinformation

Datum: Efter önskemål

Pris

Meddela ditt intresse i formuläret lite längre ned på sajten, så återkommer vi med prisuppgifter och övrig information.

Plats

Vi genomför utbildningen hos er.

Hjärtlungräddning (HLR) och Första hjälpen

– Vi lär dig rädda liv!

Varje år drabbas 8500 personer av plötsligt hjärtstopp, idag överlever endast ca 1300. Med rätt hjälp i tid kan antalet som överlever öka.

Under vår kurs i HLR och första hjälpen erhåller du kunskaper i hur du kan hjälpa person med hjärtstopp, som drabbats av ett akut sjukdomstillstånd eller vid en olycka med personskador till dess att professionell hjälp anländer.

Innehåll

Under vår kurs lär du dig bland annat:

 • bedöma situationen,
 • larma 112,
 • HLR – samtliga steg,
 • hur en hjärtstartare fungerar,
 • lägga någon i stabilt sidoläge,
 • skapa öppen luftväg,
 • stoppa blödningar,
 • lägga förband på öppna sår,
 • hur man tar hand om akuta sjukdomar som stroke, hjärtinfarkt och allergier,
 • ge ett första psykosocialt stöd.
 

Alla arbetsplatser som omfattas av arbetsmiljölagen ska ha beredskap i första hjälpen och arbeta förebyggande för att minska risker i arbetsmiljön. Det innebär att på arbetsplatsen ska det finnas tillräckligt många personer som kan ge första hjälpen. Hur många som behövs bedöms bland annat utifrån vilka risker som finns, arbetsplatsens storlek, skiftarbete, arbetsstyrkans geografiska utspridning och avståndet till sjukvård. Detaljerna för vad som gäller första hjälpen på arbetsplatser, är reglerat bland annat i föreskriften AFS 1999:07 – Första hjälpen och krisstöd.

Kursledare är utbildad HLR-instruktör. Kursinnehållet följer Svenska rådet för hjärtlungräddnings riktlinjer.

Kursen kan anpassas efter era behov.

Kursintyg

Du erhåller ett intyg från oss efter genomgången utbildning.

Praktiska mallar

​Praktiska mallar som hjälper organisationen att säkerställa och följa upp kraven enligt ISO 45001.

Årshjul av aktiviteter

Vid kursen får du ett årshjul av aktiviteter som hjälper organisationen att säkerställa och följa upp kraven enligt ISO 45001.

Feedback från våra utbildningstillfällen

Jag är intresserad av kursen

Fyll i formuläret nedan och anmäl ert intresse.