Qbase Cybersecurity – En grundpelare i er IT-säkerhet

 • Hem /
 • IT-säkerhet /
 • Qbase Cybersecurity – En grundpelare i er IT-säkerhet

Sårbarhetsanalys och åtgärder för en säker IT-miljö!

Qbase Cybersecurity är en tjänst som hjälper din organisation att säkerställa cybersäkerheten och därmed en säker IT-miljö. Genom en djupgående sårbarhetsanalys och praktiska åtgärder hjälper vi våra kunder till en tryggare tillvaro.

Vi lever i en alltmer digitaliserad värld vilket innebär att vårt beroende av en säker och fungerande IT-miljö växer.
Risken med olika cyberhot ökar i takt med digitaliseringen, samtidigt som lagar och förordningar ställer högre krav på hur vi hanterar vår data.

För att hjälpa våra kunder att navigera i den här tillvaron har Qbase tagit fram tjänsten Qbase Cybersecurity.

Vi gör en sårbarhetsanalys för att se hur er IT-miljö lever upp till en god cybersäkerhet. Analysen omfattar både hårdvara, mjukvara och arbetssätt.

Därefter upprättar vi en åtgärdsplan för att komma tillrätta med sårbarheter som upptäckts. I sista steget implementerar vi även åtgärdsplanen i verksamheten. 

Vi erbjuder även löpande samarbeten som säkerställer att ni lever upp till en god cybersäkerhet.


I sårbarhetsanalysen kontrollerar vi bland annat:

 • Sårbarhet för utpressning (till exempel ransomware) och spioneri
 • Brandväggskonfigurationer
 • Kryptering
 • Skydd mot malware
 • Säkerhetskopiering
 • Hantering av lösenord och säker inloggning
 • Styrning av accesser och behörighet
 • Nätverkssäkerhet
 • Medvetandegrad

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret nedan så berättar vi mer.


      Läs våra policys här

  Du vet väl om att vi även implementerar ledningssystem för informationssäkerhet enligt ISO 27001?

  Vi erbjuder projekt där vi skapar och implementerar den dokumentation som krävs samt skapar en effektiv arbetsprocess för att efterleva ISO 27001.


  Om oss

  Qbase startade år 2014 som ett konsultföretag med fokus på implementering av ledningssystem. Alla kunder som vi startade samarbeten med under det första året har vi kvar än idag. Vår verksamhet har vuxit både till antalet kunder och till deras utökade behov av tjänster. Idag är Qbase ett företag som arbetar med ledningssystem, lagefterlevnad, anbud, IT-säkerhet och utbildning. Vi är baserade i Stockholm och verkar över hela landet med goda samarbeten på distans.

  Qbase Ab

  Besöksadress:
  Björnstigen 30
  170 72 Solna

  Email:
  info@qbase.se