Sårbarhetsanalys och åtgärder för en säker IT-miljö!

Qbase Cybersecurity

– En grundpelare i er IT-säkerhet

Sårbarhetsanalys och en säker IT-miljö!

Qbase Cybersecurity är en tjänst som hjälper er organisation att säkerställa cybersäkerheten och därmed en säker IT-miljö. Genom en djupgående sårbarhetsanalys och praktiska åtgärder hjälper vi våra kunder till en tryggare tillvaro. Vi lever i en allt mer digitaliserad värld vilket innebär att vårt beroende av en säker och fungerande IT-miljö växer. Risken med olika cyberhot ökar i takt med digitaliseringen, samtidigt som lagar och förordningar ställer högre krav på hur vi hanterar vår data.

För att hjälpa våra kunder att navigera i den här tillvaron har Qbase tagit fram tjänsten Qbase Cybersecurity. Vi gör en sårbarhetsanalys för att se hur er IT-miljö lever upp till en god cybersäkerhet. Analysen omfattar både hårdvara, mjukvara och arbetssätt. Därefter upprättar vi en åtgärdsplan för att komma tillrätta med sårbarheter som upptäckts. I sista steget implementerar vi även åtgärdsplanen i verksamheten. 

Vi erbjuder även löpande samarbeten som säkerställer att ni lever upp till en god cybersäkerhet.

I sårbarhetsanalysen kontrollerar vi bland annat:

  • Sårbarhet för utpressning (till exempel ransomware) och spioneri
  • Brandväggskonfigurationer
  • Kryptering
  • Skydd mot malware
  • Säkerhetskopiering
  • Hantering av lösenord och säker inloggning
  • Styrning av accesser och behörighet
  • Nätverkssäkerhet
  • Medvetandegrad

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret nedan så berättar vi mer.

Vi håller vad vi lovar