Projekt som leder till certifiering – utförs på plats hos er eller på distans!

Övriga kvalitetsstandarder

ISO 39001 - LEDNINGSSYSTEM FÖR VÄGTRAFIKSÄKERHET

En ISO 39001 certifiering är ett sätt att visa, både internt och externt, att organisationen är dedikerad till att säkerställa vägtrafiksäkerheten samt systematiskt förbättra sig inom området. Ett certifierat ledningssystem ger ett starkare varumärke och ett ökat förtroende från kunder och omvärld.

Vi har en gedigen erfarenhet av att hjälpa organisationer att skapa verkningsfulla ledningssystem som uppfyller kraven i ISO 39001.

ISO 13485 - LEDNINGSSYSTEM FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

ISO 13485 är en standard för kvalitetsledning som avser medicinteknisk utrustning. Standarden är baserad på ISO 9001 men har högre krav på formell dokumentation och specifika krav på produktsäkerhet.

En certifiering enligt ISO 13485 underlättar för organisationer genom att tillgodose kundernas behov och samtidigt uppfylla de lagstadgade krav som finns för tillverkning av medicinska produkter.

EN1090

Standarden EN 1090 är en europeisk standard som reglerar tillverkning och montering av stål- och aluminiumkonstruktioner. Standarden är ett krav för produkter som ska säljas i Europa och alla organisationer som konstruerar eller tillverkar stål- och/eller aluminiumkonstruktioner måste följa EN 1090. Vi kan hjälpa er att bli certifierade enligt EN 1090.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret nedan så berättar vi mer.

Projektledning och Serviceavtal

Qbase har arbetat med att utveckla, implementera och underhålla ledningssystem inom olika standarder åt organisationer i över 10 års tid. Vår gedigna erfarenhet inom detta sträcker sig mellan branscher som vård & omsorg, IT, industri, lokalvård och bemanning för att nämna ett urval.

Vi leder och tar ansvar för projektet fram tills dess att ledningssystemet är certifierat. Vi arbetar enligt en väl beprövad projektmodell som säkerställer ett kostnadseffektivt införande och ett gott resultat.

I vårt arbete kombinerar vi vår kunskap om aktuella standarder med en praktisk erfarenhet av att leda och utveckla organisationer och affärer. Vår bakgrund ger oss kompetens och verktyg för att skapa ledningssystem för verkliga förbättringar.

Vi kan vara med från början till slut och hjälpa er att tolka, skapa och dokumentera arbetssätt som uppfyller kraven i aktuella standarder. När målen är identifierade så fortsätter vi att assistera i utveckling och förvaltning av systemen i enlighet med verksamhetens önskemål.

Vi säkerställer att systemet följer aktuella standarder, att det fungerar smidigt och är lättanvänt för medarbetarna.

Att dokumentera sitt ledningssystem underlättar arbetet internt och leder till effektivisering och ökad omsättning.

När projektet med implementering av ledningssystemet är avslutat och processer och rutiner är förankrade krävs det att ledningssystemet underhålls för att det ska leva vidare. Detta är ett arbete som ibland kolliderar med det operativa arbetet och därför erbjuder vi serviceavtal där vi tar på oss rollen som externt systemansvarig.

Vi tar då bland annat ansvar för:

  • Bevakning av gällande krav och samordning av aktiviteter för lagefterlevnad.
  • Kontakter med certifieringsorganet.
  • Genomförande av interna revisioner.
  • Uppdatering och granskning av dokument.
  • Samordning och genomförande av aktiviteter enligt årshjulet.

Vi håller vad vi lovar