Klimatberäkning enligt GHG-protokollet

Vi kan hjälpa er att utföra klimatberäkning utifrån era behov och ändamål. I GHG-protokollet är direkta växthusgasutsläpp och växthusgasutsläpp från energiförbrukning obligatoriska (dvs. scope 1 och 2). Utöver detta och utifrån hur er verksamhet ser ut väljer vi i samråd ut övriga indirekta utsläppskällor som ska ingå i beräkningen.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret nedan så berättar vi mer.

Vi håller vad vi lovar