Projekt för lagefterlevnad

GDPR – Dataskyddsförordningen

GDPR – Dataskyddsförordningen – är en förordning som gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.

Om en organisation brister i sin behandling av personuppgifter kan de tvingas betala en så kallad administrativ sanktionsavgift på upp till 20 miljoner euro eller fyra procent av deras globala omsättning. Den bedömningen gör i första hand tillsynsmyndigheten i varje land, för Sveriges del Integritetsskyddsmyndigheten.

Vi på Qbase har gedigen kunskap om GDPR och vad som krävs för att följa förordningen. Vi erbjuder projekt för implementering samt utbildning i GDPR. 

Vi hjälper företag, organisationer, myndigheter och bostadsrättsföreningar att efterleva GDPR.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så berättar vi mer. 

Vi håller vad vi lovar