Projekt som leder till certifiering – utförs på plats hos er eller på distans!

CSR

CSR & ISO 26000 – För hållbar utveckling

CSR – Corporate Social Responsibility

CSR – Corporate Social Responsibility – är ett strategiskt arbete som bygger på idén att organisationerna själva ska ta ansvar för hur dom påverkar samhället miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Det är en frivillig strategi men det finns en rad fördelar med att ses som en organisation som är med och bidrar till hållbar utveckling. Strategin kan handla om ett ekologiskt tänk, etiska riktlinjer eller socialt ansvar som sträcker sig utöver organisationens kärnverksamhet.

Vi hjälper organisationer att ta fram en hållbar CSR-strategi genom identifiering av organisationens förutsättningar samt omvärldens och intressenternas krav på verksamheten.

Hållbarhetsredovisning

Stora och medelstora svenska företag är sedan årsskiftet 2017/2018 skyldiga att hållbarhetsredovisa. Vi kan hjälpa er att ta fram en hållbarhetsredovisning som uppfyller de krav som finns.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret nedan så berättar vi mer.

Projektledning och Serviceavtal ​

Qbase har arbetat med att utveckla, implementera och underhålla ledningssystem inom olika standarder åt organisationer i över 10 års tid. Vår gedigna erfarenhet inom detta sträcker sig mellan branscher som vård & omsorg, IT, industri, lokalvård och bemanning för att nämna ett urval.

Vi leder och tar ansvar för projektet fram tills dess att ledningssystemet är certifierat. Vi arbetar enligt en väl beprövad projektmodell som säkerställer ett kostnadseffektivt införande och ett gott resultat.

I vårt arbete kombinerar vi vår kunskap om aktuella standarder med en praktisk erfarenhet av att leda och utveckla organisationer och affärer. Vår bakgrund ger oss kompetens och verktyg för att skapa ledningssystem för verkliga förbättringar.

Vi kan vara med från början till slut och hjälpa er att tolka, skapa och dokumentera arbetssätt som uppfyller kraven i aktuella standarder. När målen är identifierade så fortsätter vi att assistera i utveckling och förvaltning av systemen i enlighet med verksamhetens önskemål.

Vi säkerställer att systemet följer aktuella standarder, att det fungerar smidigt och är lättanvänt för medarbetarna.

Att dokumentera sitt ledningssystem underlättar arbetet internt och leder till effektivisering och ökad omsättning.

När projektet med implementering av ledningssystemet är avslutat och processer och rutiner är förankrade krävs det att ledningssystemet underhålls för att det ska leva vidare. Detta är ett arbete som ibland kolliderar med det operativa arbetet och därför erbjuder vi serviceavtal där vi tar på oss rollen som externt systemansvarig.

Vi tar då bland annat ansvar för:

  • Bevakning av gällande krav och samordning av aktiviteter för lagefterlevnad.
  • Kontakter med certifieringsorganet.
  • Genomförande av interna revisioner.
  • Uppdatering och granskning av dokument.
  • Samordning och genomförande av aktiviteter enligt årshjulet.

Ett CSR-system ger fördelar som:

  • Säkerställd efterlevnad av lagkrav på miljöområdet​
  • Minskad negativ och ökad positiv påverkan på miljö och samhälle
  • Personalen får ökat medvetande
  • Ökad konkurrenskraft​
  • Starkare varumärke​

Vi håller vad vi lovar