Projekt som leder till certifiering – utförs på plats hos er eller på distans!

CSR

CSR & ISO 26000 – För hållbar utveckling

CSR – Corporate Social Responsibility

CSR – Corporate Social Responsibility – är ett strategiskt arbete som bygger på idén att organisationerna själva ska ta ansvar för hur dom påverkar samhället miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Det är en frivillig strategi men det finns en rad fördelar med att ses som en organisation som är med och bidrar till hållbar utveckling. Strategin kan handla om ett ekologiskt tänk, etiska riktlinjer eller socialt ansvar som sträcker sig utöver organisationens kärnverksamhet.

Vi hjälper organisationer att ta fram en hållbar CSR-strategi genom identifiering av organisationens förutsättningar samt omvärldens och intressenternas krav på verksamheten.

Hållbarhetsredovisning

Stora och medelstora svenska företag är sedan årsskiftet 2017/2018 skyldiga att hållbarhetsredovisa. Vi kan hjälpa er att ta fram en hållbarhetsredovisning som uppfyller de krav som finns.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret nedan så berättar vi mer.

Projektledning och Serviceavtal ​

Vi erbjuder projekt där vi skapar och implementerar den dokumentation som krävs samt skapar en effektiv arbetsprocess för att efterleva ett systematiskt CSR-arbete såsom t.ex. standarden ISO 26000. I dokumentationen ingår bland annat intressentanalys inklusive lagkrav, riskbedömning, policy/ code of conduct, processer och rutiner samt relaterade mallar. Vi sätter tillsammans med er upp rutiner som fungerar praktiskt och fördelar ansvarsområden inom organisationen. Vi utbildar även er personal internt under projektets gång.

Vi erbjuder även ett serviceavtal där vi tar det löpande ansvaret som extern CSR-ansvarig. Vi hanterar årlig revision av hållbarhetsarbetet, lagbevakning, dokumentation, intern utbildning och allmänt stöd i olika frågor.

​I serviceavtalet tar vi bland annat ansvar för:

  • Implementering av ledningssystemet
  • Årlig intern genomgång/ revision
  • Dokumentation och författande av rutiner
  • Intern utbildning/ medvetande
  • Stöd i olika löpande frågor

Ett CSR-system ger fördelar som:

  • Säkerställd efterlevnad av lagkrav på miljöområdet​
  • Minskad negativ och ökad positiv påverkan på miljö och samhälle
  • Personalen får ökat medvetande
  • Ökad konkurrenskraft​
  • Starkare varumärke​

Vi håller vad vi lovar