Utbildning

GDPR i praktiken

– För dataskyddsombud eller ansvariga företrädare

GDPR i praktiken – För dataskyddsombud eller ansvariga företrädare

Den här endagskursen riktar sig till ansvariga för GDPR-arbetet inom organisationen; antingen dataskyddsombud eller ansvariga företrädare. Kursen har praktisk inriktning på operativt och systematiskt arbete med GDPR. Den erbjuder kunskaper, verktyg och mallar som hjälper organisationen att säkerställa och följa upp kraven enligt GDPR. Den ger även förslag på arbetsprocesser, rutiner och policys som hjälper vid implementeringen av systemet och förankringen av arbetet i organisationen.

Innehåll

Anpassat efter deltagarnas förväntningar behandlar vi bland annat följande moment på kursen:

 • Nyheter gällande GDPR
 • Processer för det löpande arbetet
 • Incidenthantering och uppföljning
 • Interna rutiner och arbetsprocesser
 • Ansvar och befogenheter
 • Årshjul av aktiviteter
 • Mallar
 • Avtal
 • Riskanalys
 • Den registrerades rättigheter
 • Hantering av begäran om registerinformation
 • Intern kontroll och revision
 • GDPR-manualen

Känner du dig redo för att gå kursen och lära dig GDPR i praktiken kan du boka in ett kurstillfälle via knappen här nedan, alternativt välja att bli kontaktad så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig och er verksamhet med GDPR.

Kursinformation

Datum: Efter önskemål

Pris

Meddela ditt intresse i formuläret lite längre ned på sajten, så återkommer vi med prisuppgifter och övrig information.

Plats

Vi genomför utbildningen hos er, eller online på distans.

 

GDPR i praktiken – För dataskyddsombud eller ansvariga företrädare

Den här endagskursen riktar sig till ansvariga för GDPR-arbetet inom organisationen; antingen dataskyddsombud eller ansvariga företrädare. Kursen har praktisk inriktning på operativt och systematiskt arbete med GDPR. Den erbjuder kunskaper, verktyg och mallar som hjälper organisationen att säkerställa och följa upp kraven enligt GDPR. Den ger även förslag på arbetsprocesser, rutiner och policys som hjälper vid implementeringen av systemet och förankringen av arbetet i organisationen.

Innehåll

Anpassat efter deltagarnas förväntningar behandlar vi bland annat följande moment på kursen:

 • Nyheter gällande GDPR
 • Processer för det löpande arbetet
 • Incidenthantering och uppföljning
 • Interna rutiner och arbetsprocesser
 • Ansvar och befogenheter
 • Årshjul av aktiviteter
 • Mallar
 • Avtal
 • Riskanalys
 • Den registrerades rättigheter
 • Hantering av begäran om registerinformation
 • Intern kontroll och revision
 • GDPR-manualen

 

Kursintyg

Du erhåller ett intyg från oss efter genomgången utbildning.

Praktiska mallar

Praktiska mallar som hjälper organisationen att säkerställa och följa upp kraven enligt GDPR.

Årshjul av aktiviteter

​​Vid kursen får du ett årshjul av aktivieteter som hjälper organisationen att säkerställa och följa upp kraven enligt GDPR.

Feedback från våra utbildningstillfällen

Jag är intresserad av kursen

Fyll i formuläret nedan och anmäl ert intresse. 

Vi håller vad vi lovar