Utbildning

Arbetsmiljö i praktiken

– ISO 45001

 

ISO 45001 – Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt lagkrav

En utbildning som lär dig bygga upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljölagen och ISO 45001. Utbildningen ger dig kunskap och metoder för att skapa, driva och implementera ett fungerande arbetsmiljöarbete i organisationen.

Vi går igenom arbetsmiljölagen på ett konkret sätt och vad den innebär rent praktiskt i er verksamhet. Du får lära dig hur arbetet ska organiserad och dokumenteras för att följa lagkrav.

Innehåll

Anpassat efter deltagarnas förväntningar behandlar vi bland annat följande moment på kursen:

 • Arbetsmiljölagen och efterlevnad i praktiken
 • Hur bygger man ett systematiskt arbete i praktiken?
 • Dokumentation
 • Årshjulet
 • Personalens ansvar
 • Arbetsgivarens ansvar
 • Undersöka arbetsmiljön
 • Skyddsronder
 • Delegering av arbetsmiljöuppgifter till anställda
 • Samverkan och medverkan
 • Riskbedömning
 • Anmälan av tillbud och olycksfall

Du får med dig mallar, verktyg och kunskaper för att bygga det systematiska arbetsmiljöarbetet i den egna organisationen. Under den här utbildningen lär du dig två system på samma gång. Vi lär dig bygga ett system som både uppfyller lagkrav och kraven i standarden ISO 45001.Utbildningen hålls under en heldag.

Känner du dig redo för att gå kursen kan du boka in ett kurstillfälle via knappen här nedan, alternativt välja att bli kontaktad så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig och er verksamhet.

Kursinformation

Datum: Efter önskemål

Pris

Meddela ditt intresse i formuläret lite längre ned på sajten, så återkommer vi med prisuppgifter och övrig information.

Plats

Vi genomför utbildningen hos er, eller online på distans.

ISO 45001 – Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt lagkrav

En utbildning som lär er bygga upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljölagen och ISO 45001. Utbildningen ger dig kunskap och metoder för att skapa, driva och implementera ett fungerande arbetsmiljöarbete i organisationen.

Vi går igenom arbetsmiljölagen på ett konkret sätt och vad den innebär rent praktiskt i er verksamhet. Du får lära dig hur arbetet ska organiserad och dokumenteras för att följa lagkrav.

Innehåll

Anpassat efter deltagarnas förväntningar behandlar vi bland annat följande moment på kursen:

 • Arbetsmiljölagen och efterlevnad i praktiken
 • Hur bygger man ett systematiskt arbete i praktiken?
 • Dokumentation
 • Årshjulet
 • Personalens ansvar
 • Arbetsgivarens ansvar
 • Undersöka arbetsmiljön
 • Skyddsronder
 • Delegering av arbetsmiljöuppgifter till anställda
 • Samverkan och medverkan
 • Riskbedömning
 • Anmälan av tillbud och olycksfall

Ni får med er mallar, verktyg och kunskaper för att bygga det systematiska arbetsmiljöarbetet i den egna organisationen. Under den här utbildningen lär ni er två system på samma gång: system som både uppfyller lagkrav och kraven i standarden ISO 45001. Utbildningen hålls under en heldag.

Kursintyg

Du erhåller ett intyg från oss efter genomgången utbildning.

Praktiska mallar

​Praktiska mallar som hjälper organisationen att säkerställa och följa upp kraven enligt ISO 45001.

Årshjul av aktiviteter

Vid kursen får du ett årshjul av aktiviteter som hjälper organisationen att säkerställa och följa upp kraven enligt ISO 45001.

Feedback från våra utbildningstillfällen

Jag är intresserad av kursen

Fyll i formuläret nedan och anmäl ert intresse. 

Vi håller vad vi lovar