Projekt som leder till certifiering – utförs på plats hos er eller på distans!

Arbetsmiljö

ISO 45001 – För bättre arbetsmiljö

ISO 45001 är en internationell standard

ISO 45001 är en internationell standard för systematiskt arbetsmiljöarbete.
En certifiering enligt ISO 45001 är ett sätt att visa, både internt och externt, att organisationen är dedikerat till att systematiskt förbättra sitt arbetsmiljöarbete och uppfylla samt överträffa intressenters förväntningar inklusive lagkrav och krav från Arbetsmiljöverket.
Ett certifierat arbetsmiljöledningssystem ger ett starkare varumärke och ett ökat förtroende från medarbetare, kunder och omvärld.

Vi har en gedigen erfarenhet av att hjälpa organisationer i många olika branscher att skapa verkningsfulla arbetsmiljöledningssystem som uppfyller kraven i ISO 45001.

Standarden ISO 45001 publicerades 2018 med följden att den tidigare standarden för arbetsmiljö OHSAS 18001 kommer att återkallas med en övergångstid på 3 år. Vi kan hjälpa er organisation med den övergången.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret nedan så berättar vi mer.

Projektledning och Serviceavtal ​

Qbase har arbetat med att utveckla, implementera och underhålla ledningssystem inom olika standarder åt organisationer i över 10 års tid. Vår gedigna erfarenhet inom detta sträcker sig mellan branscher som vård & omsorg, IT, industri, lokalvård och bemanning för att nämna ett urval.

Vi leder och tar ansvar för projektet fram tills dess att ledningssystemet är certifierat. Vi arbetar enligt en väl beprövad projektmodell som säkerställer ett kostnadseffektivt införande och ett gott resultat.

I vårt arbete kombinerar vi vår kunskap om aktuella standarder med en praktisk erfarenhet av att leda och utveckla organisationer och affärer. Vår bakgrund ger oss kompetens och verktyg för att skapa ledningssystem för verkliga förbättringar.

Vi kan vara med från början till slut och hjälpa er att tolka, skapa och dokumentera arbetssätt som uppfyller kraven i aktuella standarder. När målen är identifierade så fortsätter vi att assistera i utveckling och förvaltning av systemen i enlighet med verksamhetens önskemål.

Vi säkerställer att systemet följer aktuella standarder, att det fungerar smidigt och är lättanvänt för medarbetarna.

Att dokumentera sitt ledningssystem underlättar arbetet internt och leder till effektivisering och ökad omsättning.

När projektet med implementering av ledningssystemet är avslutat och processer och rutiner är förankrade krävs det att ledningssystemet underhålls för att det ska leva vidare. Detta är ett arbete som ibland kolliderar med det operativa arbetet och därför erbjuder vi serviceavtal där vi tar på oss rollen som externt systemansvarig.

Vi tar då bland annat ansvar för:

  • Bevakning av gällande krav och samordning av aktiviteter för lagefterlevnad.
  • Kontakter med certifieringsorganet.
  • Genomförande av interna revisioner.
  • Uppdatering och granskning av dokument.
  • Samordning och genomförande av aktiviteter enligt årshjulet.

Vi håller vad vi lovar