Arbetsmiljö

ISO 45001 – För bättre arbetsmiljö

Projekt som leder till certifiering – utförs på plats hos er eller på distans!

ISO 45001 är en internationell standard för systematiskt arbetsmiljöarbete.
En certifiering enligt ISO 45001 är ett sätt att visa, både internt och externt, att organisationen är dedikerat till att systematiskt förbättra sitt arbetsmiljöarbete och uppfylla samt överträffa intressenters förväntningar inklusive lagkrav och krav från Arbetsmiljöverket.
Ett certifierat arbetsmiljöledningssystem ger ett starkare varumärke och ett ökat förtroende från medarbetare, kunder och omvärld.

Vi har en gedigen erfarenhet av att hjälpa organisationer i många olika branscher att skapa verkningsfulla arbetsmiljöledningssystem som uppfyller kraven i ISO 45001.

Standarden ISO 45001 publicerades 2018 med följden att den tidigare standarden för arbetsmiljö OHSAS 18001 kommer att återkallas med en övergångstid på 3 år. Vi kan hjälpa er organisation med den övergången.


Projektledning och Serviceavtal

Vi erbjuder projekt där vi skapar och implementerar den dokumentation som krävs samt skapar en effektiv arbetsprocess för att efterleva ISO 45001 i det dagliga arbetet. I dokumentationen ingår bland annat intressentanalys inklusive lagkrav, undersökning av arbetsmiljön samt riskbedömning , policyer, processer och rutiner samt relaterade mallar. Vi sätter tillsammans med er upp rutiner som fungerar praktiskt och fördelar ansvarsområden inom organisationen. Vi utbildar även er personal internt under projektets gång.

Vi erbjuder även ett serviceavtal där vi tar det löpande ansvaret som extern arbetsmiljösamordnare. Vi hanterar årlig revision av arbetsmiljöarbetet, lagbevakning, dokumentation, intern utbildning och allmänt stöd i olika frågor.

​I serviceavtalet tar vi bland annat ansvar för:

 • Implementering av ledningssystemet
 • Årlig intern genomgång/ revision
 • Dokumentation och författande av rutiner
 • Intern utbildning inom arbetsmiljö
 • Stöd i olika löpande frågor

Ett arbetsmiljöledningssystem ger fördelar som:

 • Säkerställd efterlevnad av lagkrav på arbetsmiljöområdet​
 • Nöjdare medarbetare
 • Säkrare arbetsplats och minskad sjukfrånvaro
 • Attraktivare arbetsplats för arbetssökande
 • Ökad konkurrenskraft​
 • Starkare varumärke

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret nedan så berättar vi mer.


      Läs våra policys här

  Du vet väl att vi även erbjuder utbildningar inom ISO 45001?

  Vi erbjuder utbildningar som ger dig rätt kunskap för att bygga och utveckla ett arbetsmiljöledningssystem för ISO 45001.


  Om oss

  Qbase startade år 2014 som ett konsultföretag med fokus på implementering av ledningssystem. Alla kunder som vi startade samarbeten med under det första året har vi kvar än idag. Vår verksamhet har vuxit både till antalet kunder och till deras utökade behov av tjänster. Idag är Qbase ett företag som arbetar med ledningssystem, lagefterlevnad, anbud, IT-säkerhet och utbildning. Vi är baserade i Stockholm och verkar över hela landet med goda samarbeten på distans.

  Qbase Ab

  Besöksadress:
  Björnstigen 30
  170 72 Solna

  Email:
  info@qbase.se