Projekt som leder till certifiering – utförs på plats hos er eller på distans!

Arbetsmiljö

ISO 45001 – För bättre arbetsmiljö

ISO 45001 är en internationell standard

ISO 45001 är en internationell standard för systematiskt arbetsmiljöarbete.
En certifiering enligt ISO 45001 är ett sätt att visa, både internt och externt, att organisationen är dedikerat till att systematiskt förbättra sitt arbetsmiljöarbete och uppfylla samt överträffa intressenters förväntningar inklusive lagkrav och krav från Arbetsmiljöverket.
Ett certifierat arbetsmiljöledningssystem ger ett starkare varumärke och ett ökat förtroende från medarbetare, kunder och omvärld.

Vi har en gedigen erfarenhet av att hjälpa organisationer i många olika branscher att skapa verkningsfulla arbetsmiljöledningssystem som uppfyller kraven i ISO 45001.

Standarden ISO 45001 publicerades 2018 med följden att den tidigare standarden för arbetsmiljö OHSAS 18001 kommer att återkallas med en övergångstid på 3 år. Vi kan hjälpa er organisation med den övergången.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret nedan så berättar vi mer.

Projektledning och Serviceavtal ​

Vi erbjuder projekt där vi skapar och implementerar den dokumentation som krävs samt skapar en effektiv arbetsprocess för att efterleva SBA i det dagliga arbetet. Vi sätter tillsammans med er upp rutiner som fungerar praktiskt och fördelar ansvarsområden inom organisationen. Vi erbjuder även ett serviceavtal där vi tar det löpande ansvaret inklusive bland annat:

  • Regelbundna brandskyddskontroller
  • Kontroll av era brandsläckare
  • Uppdatering av dokumentation
  • Utgör allmänt stöd i olika frågor

Vi håller vad vi lovar