CSRD

Stora och medelstora svenska företag är sedan årsskiftet 2017/2018 skyldiga att hållbarhetsredovisa.

Genom hållbarhetsredovisning visar man att organisationen uppnår arbetet för en långsiktig hållbar utveckling. Hållbarhetsrapporten ska enligt lag innehålla upplysningar om miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter samt motverkande av korruption. I hållbarhetsrapporten redogör ni även för hur er organisation jobbar med dessa frågor för nå ett bättre resultat.
Vi kan hjälpa er att ta fram en hållbarhetsredovisning som uppfyller de krav som finns.

EU:s nya direktiv för hållbarhetsrapportering, CSRD, träder i kraft 2024 och kommer successivt att omfatta allt fler företag. CSRD står för Corporate Sustainability Reporting Directive. Direktivet ställer hårdare krav på företagens hållbarhetsrapportering.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret nedan så berättar vi mer.

Vi håller vad vi lovar