Projekt som leder till certifiering – utförs på plats hos er eller på distans!

Miljö

ISO 14001 – För systematiskt Miljöarbete

ISO 14001 - Systematiskt miljöarbete

ISO 14001 är en internationell standard för systematiskt miljöarbete. Syftet med standarden är att uppnå en minskad negativ miljöpåverkan och en ökad positiv påverkan.


En certifiering enligt ISO 14001 är ett sätt att visa, både internt och externt, att organisationen är dedikerad till att systematiskt förbättra sitt miljöarbete och uppfylla samt överträffa intressenters förväntningar inklusive lagkrav.

Ett certifierat miljöledningssystem ger ett starkare varumärke och ett ökat förtroende från kunder och omvärld.

Vi har en gedigen erfarenhet av att hjälpa organisationer i många olika branscher att skapa verkningsfulla miljöledningssystem som uppfyller kraven i ISO 14001.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret nedan så berättar vi mer.

Klimatberäkning enligt GHG-protokollet

Vi kan hjälpa er att utföra klimatberäkning utifrån era behov och ändamål. I GHG-protokollet är direkta växthusgasutsläpp och växthusgasutsläpp från energiförbrukning obligatoriska (dvs. scope 1 och 2). Utöver detta och utifrån hur er verksamhet ser ut väljer vi i samråd ut övriga indirekta utsläppskällor som ska ingå i beräkningen.

ISO 50001 – Energiledningssystem

ISO 50001 är en internationell standard för energiledning. Certifiering av ert energiledningssystem hjälper er att arbeta systematiskt och långsiktigt med energifrågor. Det minskar er miljöpåverkan genom reducerade utsläpp samtidigt som det bidrar till att minska era kostnader för energi. ISO 50001 är även godkänd för att uppfylla EED och lagen om energikartläggning.

En certifiering enligt ISO 50001 visar att organisationen är dedikerad till att minska verksamhetens klimat- och miljöpåverkan.

Projektledning och Serviceavtal ​

Vi erbjuder projekt där vi skapar och implementerar den dokumentation som krävs samt skapar en effektiv arbetsprocess för att efterleva ISO 14001 och ISO 50001 i det dagliga arbetet. I dokumentationen ingår bland annat intressentanalys inklusive lagkrav, riskbedömning, policy, processer och rutiner samt relaterade mallar. Vi sätter tillsammans med er upp rutiner som fungerar praktiskt och fördelar ansvarsområden inom organisationen. Vi utbildar även er personal internt under projektets gång.

Vi erbjuder även ett serviceavtal där vi tar det löpande ansvaret som extern miljöansvarig. Vi hanterar årlig revision av miljöarbetet, lagbevakning, dokumentation, intern utbildning och allmänt stöd i olika frågor.

​I serviceavtalet tar vi bland annat ansvar för:

  • Implementering av ledningssystemet
  • Årlig intern genomgång/ revision
  • Dokumentation och författande av rutiner
  • Intern utbildning/ miljömedvetande
  • Stöd i olika löpande frågor

Ett miljöledningssystem ger fördelar som:

  • Säkerställd efterlevnad av lagkrav på miljöområdet​
  • Minskad negativ och ökad positiv miljöpåverkan
  • Personalen får ökat miljömedvetande
  • Ökad konkurrenskraft​
  • Starkare varumärke

Vi håller vad vi lovar