Projekt som leder till certifiering – utförs på plats hos er eller på distans!

Miljö

ISO 14001 – För systematiskt Miljöarbete

ISO 14001 - Systematiskt miljöarbete

ISO 14001 är en internationell standard för systematiskt miljöarbete. Syftet med standarden är att uppnå en minskad negativ miljöpåverkan och en ökad positiv påverkan.


En certifiering enligt ISO 14001 är ett sätt att visa, både internt och externt, att organisationen är dedikerad till att systematiskt förbättra sitt miljöarbete och uppfylla samt överträffa intressenters förväntningar inklusive lagkrav.

Ett certifierat miljöledningssystem ger ett starkare varumärke och ett ökat förtroende från kunder och omvärld.

Vi har en gedigen erfarenhet av att hjälpa organisationer i många olika branscher att skapa verkningsfulla miljöledningssystem som uppfyller kraven i ISO 14001.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret nedan så berättar vi mer.

Projektledning och Serviceavtal ​

Qbase har arbetat med att utveckla, implementera och underhålla ledningssystem inom olika standarder åt organisationer i över 10 års tid. Vår gedigna erfarenhet inom detta sträcker sig mellan branscher som vård & omsorg, IT, industri, lokalvård och bemanning för att nämna ett urval.

Vi leder och tar ansvar för projektet fram tills dess att ledningssystemet är certifierat. Vi arbetar enligt en väl beprövad projektmodell som säkerställer ett kostnadseffektivt införande och ett gott resultat.

I vårt arbete kombinerar vi vår kunskap om aktuella standarder med en praktisk erfarenhet av att leda och utveckla organisationer och affärer. Vår bakgrund ger oss kompetens och verktyg för att skapa ledningssystem för verkliga förbättringar.

Vi kan vara med från början till slut och hjälpa er att tolka, skapa och dokumentera arbetssätt som uppfyller kraven i aktuella standarder. När målen är identifierade så fortsätter vi att assistera i utveckling och förvaltning av systemen i enlighet med verksamhetens önskemål.

Vi säkerställer att systemet följer aktuella standarder, att det fungerar smidigt och är lättanvänt för medarbetarna.

Att dokumentera sitt ledningssystem underlättar arbetet internt och leder till effektivisering och ökad omsättning.

När projektet med implementering av ledningssystemet är avslutat och processer och rutiner är förankrade krävs det att ledningssystemet underhålls för att det ska leva vidare. Detta är ett arbete som ibland kolliderar med det operativa arbetet och därför erbjuder vi serviceavtal där vi tar på oss rollen som externt systemansvarig.

Vi tar då bland annat ansvar för:

  • Bevakning av gällande krav och samordning av aktiviteter för lagefterlevnad.
  • Kontakter med certifieringsorganet.
  • Genomförande av interna revisioner.
  • Uppdatering och granskning av dokument.
  • Samordning och genomförande av aktiviteter enligt årshjulet.

Ett miljöledningssystem ger er fördelar som:

  • Säkerställd efterlevnad av lagkrav på miljöområdet​
  • Minskad negativ och ökad positiv miljöpåverkan
  • Personalen får ökat miljömedvetande
  • Ökad konkurrenskraft​
  • Starkare varumärke

Vi håller vad vi lovar