Projekt som leder till certifiering – utförs på plats hos er eller på distans!

Kvalitet

ISO 9001 – Ledningssystem för Kvalitet

ISO 9001 certifiering

En ISO 9001 certifiering är ett sätt att visa, både internt och externt, att organisationen är dedikerad till att systematiskt förbättra sig och uppfylla samt överträffa sina kunders och intressenters förväntningar. Ett certifierat ledningssystem ger ett starkare varumärke och ett ökat förtroende från kunder och omvärld.

Vi har en gedigen erfarenhet av att hjälpa organisationer att skapa verkningsfulla ledningssystem som uppfyller kraven i ISO 9001.

ISO 39001 – Ledningssystem för Vägtrafiksäkerhet

En ISO 39001 certifiering är ett sätt att visa, både internt och externt, att organisationen är dedikerad till att säkerställa vägtrafiksäkerheten samt systematiskt förbättra sig inom området. Ett certifierat ledningssystem ger ett starkare varumärke och ett ökat förtroende från kunder och omvärld.

Vi har en gedigen erfarenhet av att hjälpa organisationer att skapa verkningsfulla ledningssystem som uppfyller kraven i ISO 39001.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret nedan så berättar vi mer.

ISO 13485 – Ledningssystem för Medicintekniska produkter

ISO 13485 är en standard för kvalitetsledning som avser medicinteknisk utrustning. Standarden är baserad på ISO 9001 men har högre krav på formell dokumentation och specifika krav på produktsäkerhet.

En certifiering enligt ISO 13485 underlättar för organisationer genom att tillgodose kundernas behov och samtidigt uppfylla de lagstadgade krav som finns för tillverkning av medicinska produkter.

EN 1090 – Kvalitetssäkring av stål och aluminiumkonstruktioner

Standarden EN 1090 är en europeisk standard som reglerar tillverkning och montering av stål- och aluminiumkonstruktioner. Standarden är ett krav för produkter som ska säljas i Europa och alla organisationer som konstruerar eller tillverkar stål- och/eller aluminiumkonstruktioner måste följa EN 1090. Vi kan hjälpa er att bli certifierade enligt EN 1090.

Projektledning och Serviceavtal ​

​​Vi erbjuder projekt där vi skapar och implementerar den dokumentation som krävs samt skapar en effektiv arbetsprocess för att efterleva ISO 9001, ISO 13485 samt EN 1090 i det dagliga arbetet. I dokumentationen ingår bland annat intressentanalys, riskbedömning, policy, processer och rutiner samt relaterade mallar. Vi sätter tillsammans med er upp rutiner som fungerar praktiskt och fördelar ansvarsområden inom organisationen. Vi utbildar även er personal internt under projektets gång.

Vi erbjuder även ett serviceavtal där vi tar det löpande ansvaret som extern kvalitetsansvarig. Vi hanterar årlig revision av kvalitetsarbetet, lagbevakning, dokumentation, intern utbildning och allmänt stöd i olika frågor.

​I serviceavtalet tar vi bland annat ansvar för:

 • Implementering av ledningssystemet
 • Årlig intern genomgång/ revision
 • Dokumentation och författande av rutiner
 • Intern utbildning
 • Stöd i olika löpande frågor

Ett kvalitetsledningssystem ger fördelar som:

 • Högre produktivitet
 • Färre reklamationer
 • Bättre precision i styrningen av verksamheten
 • Lägre kostnader
 • Personalen får bättre förståelse av helheten
 • Ökad konkurrenskraft​
 • Starkare varumärke​

Vi håller vad vi lovar