Projekt som utförs på plats hos er eller på distans!

GDPR

GDPR – General Data Protection Regulation – Dataskyddsförordningen

GDPR – Dataskyddsförordningen

GDPR – Dataskyddsförordningen – är en förordning som gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.

Om en organisation brister i sin behandling av personuppgifter kan de tvingas betala en så kallad administrativ sanktionsavgift på upp till 20 miljoner euro eller fyra procent av deras globala omsättning. Den bedömningen gör i första hand tillsynsmyndigheten i varje land, för Sveriges del Integritetsskyddsmyndigheten. 

Vi på Qbase har gedigen kunskap om GDPR och vad som krävs för att följa förordningen. Vi erbjuder projekt för implementering samt utbildning i GDPR. Vill ni läsa mer om utbildningen och boka kan ni göra det här.

Vi hjälper företag, organisationer, myndigheter och bostadsrättsföreningar att efterleva GDPR.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret nedan så berättar vi mer.

Projektledning och Serviceavtal ​

​​GDPR ställer stora krav på organisationer att ha en väl utvecklad dokumentation i sitt arbete med att efterleva GDPR. Vi erbjuder projekt där vi skapar och implementerar den dokumentation som krävs samt skapar en effektiv arbetsprocess för att efterleva GDPR i det dagliga arbetet. I dokumentationen ingår bland annat policy, processer och rutiner samt relaterade mallar. Vi sätter tillsammans med er upp rutiner som fungerar praktiskt och fördelar ansvarsområden inom organisationen. Vi utbildar även er personal internt. Vid behov kan vi även anta rollen som Dataskyddsombud eller representant/ ansvarig.

Vi erbjuder även ett serviceavtal där vi tar det löpande ansvaret som extern DSO (Dataskyddsombud). Vi hanterar årlig revision av processen, lagbevakning, dokumentation, intern utbildning och allmänt stöd i GDPR-frågor.

​I serviceavtalet tar vi bland annat ansvar för:

  • Implementering av GDPR.
  • Årlig intern genomgång/ revision
  • Dokumentation och författande av rutiner
  • Intern utbildning i praktiska arbetet med GDPR.
  • Stöd i GDPR-frågor

Vi håller vad vi lovar