Hållbar upphandling gör skillnad


Omvärldsbevakning, dialog och uppföljning är några av hörnstenarna i arbetet med hållbar upphandling i Göteborgs stad. I grunden handlar det om ett strategiskt arbetssätt.– Upphandling kan knuffa marknaden i rätt riktning. Vi måste göra sådant som gör skillnad på riktigt, säger Linda Nilsson, hållbarhetschef på förvaltningen Inköp och upphandling.
En kommuns inköp har stor spännvidd; det kan handla om allt från förbrukningsartiklar till konsulttjänster. I Göteborg där invånarantalet är närmare 600 000 personer köpte staden under 2018 in produkter och tjänster för ungefär 23 miljarder kronor.

I Artikeln från SIS kan ni läsa mer. Artikeln hittar ni här.


2020-07-09


Om oss

Qbase startade år 2014 som ett konsultföretag med fokus på implementering av ledningssystem. Alla kunder som vi startade samarbeten med under det första året har vi kvar än idag. Vår verksamhet har vuxit både till antalet kunder och till deras utökade behov av tjänster. Idag är Qbase ett företag som arbetar med ledningssystem, lagefterlevnad, anbud, IT-säkerhet och utbildning. Vi är baserade i Stockholm och verkar över hela landet med goda samarbeten på distans.

Qbase Ab

Besöksadress:
Björnstigen 30
170 72 Solna

Email:
info@qbase.se