SOSFS 2011:9 – VÅRD & OMSORG

Kursinformation

Kurstillfällen
Inget kursdatum satt. Anmäl intresse
Pris

6 000kr
ex. moms.

Plats

Björnstigen 30
170 72 Solna
T-bana: Bergshamra

SOSFS 2011:9 – Kvalitetsledning inom vård & omsorg – För efterlevnad av lagar & avtalskrav

Den här endagskursen ger dig rätt kunskap för att bygga och utveckla ett ledningssystem enligt SOSFS 2011:9. Med stor praktisk erfarenhet av att bygga och revidera ledningssystem inom området kan vi kombinera teori och praktiska råd i vår utbildning. Vi vet vad uppdragsgivare och andra intressenter ställer för krav på ert system.

Innehåll

Anpassat efter deltagarnas förväntningar behandlar vi bland annat följande moment på kursen:

 • Vad är ett ledningssystem och hur jobbar vi med det?
 • Vilka lagkrav gäller vår verksamhet och hur arbetar vi för att följa dem?
 • Värdegrundsarbete
 • ​Vad är SOSFS 2011:9?
 • Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken
 • Vad är kvalité?
 • Intressentanalys
 • Upprätta ledningssystem från grunden
 • Egenkontroller, plan och metod
 • Avvikelser, Lex Sarah, Klagomål
 • Årshjul och uppföljning
 • Ansvarsroller inom organisationen
 • Implementering av ledningssystem inom organisationen
 • Hur formulerar vi rutiner, metoder och arbetssätt för verksamheten?
 • Mål och handlingsplaner
 • Kvalitetsberättelse

Organisationer som arbetar med t.ex. hemtjänst, boendestöd, ledsagarservice och personlig assistans har stor nytta av den här kursen. Du får praktisk kunskap för att själv bygga upp ett lätthanterligt systematiskt kvalitetsarbete för verksamheten.

Vi går igenom vilka lagkrav som gäller för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9. ​Du får veta vilka rutiner, processbeskrivningar, metoder och arbetssätt som måste finnas dokumenterade inom er verksamhet enligt lagkrav och krav från aktuell kommun samt hur dessa ska utformas för att uppfylla kraven.

I kursen går vi igenom hur man arbetar praktiskt för att införa arbetet effektivt i organisationen. Vi berör också hur kvalitetssystemet kan utvecklas till att uppfylla kraven ISO 9001 om er organisation i framtiden vill bli certifierade.

Känner du dig redo för att gå kursen kan du boka in ett kurstillfälle via knappen här nedan, alternativt välja att bli kontaktad så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig och er verksamhet.

KURSINTYG

​Du erhåller ett intyg från oss efter genomgången utbildning

PRAKTISKA MALLAR

​Praktiska mallar som hjälper organisationen att säkerställa och följa upp kraven enligt SOSFS 2011:9.

ÅRSHJUL AV AKTIVITETER

​​Vid kursen får du ett årshjul av aktivieteter som hjälper organisationen att säkerställa och följa upp kraven enligt SOSFS 2011:9.

Bra och tydligt material. Pedagogisk utbildare, mycket bra.

Kursdeltagare

Mycket informativ och givande utbildning. Jag fick svar på de frågor och frågeställningar jag hade med mig. Kommer att rekommendera denna kurs både till kollegor och externt!

Kursdeltagare

Mycket nöjd, lagom stor grupp

Kursdeltagare

INTYG

Du erhåller ett intyg från oss efter genomgången utbildning

BETALNINGSVILLKOR

Kursavgiften faktureras innan utbildningens start. Betalningsvillkor är 30 dagar netto.

AVBOKNINGSREGLER

Vid avbokning senare än 5 arbetsdagar före utbildningens start debiteras hela utbildningsavgiften. Vid tidigare avbokning debiteras halva avgiften om en ombokning ej är aktuell. Ombokning av kurs godkänns utan extrakostnad om nytt kurstillfälle finns registrerat på vår hemsida som bokningsbart.
För vidare frågor, kontakta oss på info@qbase.se
Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda, minsta antal 5 personer.

Jag är intresserad av kursen

Begränsat antal platser, se till att anmäla ditt intresse idag.


      Läs våra policys här

  Du vet väl att vi även erbjuder hjälp med implementering av SOSFS 2011:9?

  Vi erbjuder projekt där vi skapar och implementerar den dokumentation som krävs samt skapar en effektiv arbetsprocess för att efterleva SOSFS 2011:9 i det dagliga arbetet.


  Om oss

  Qbase startade år 2014 som ett konsultföretag med fokus på implementering av ledningssystem. Alla kunder som vi startade samarbeten med under det första året har vi kvar än idag. Vår verksamhet har vuxit både till antalet kunder och till deras utökade behov av tjänster. Idag är Qbase ett företag som arbetar med ledningssystem, lagefterlevnad, anbud, IT-säkerhet och utbildning. Vi är baserade i Stockholm och verkar över hela landet med goda samarbeten på distans.

  Qbase Ab

  Besöksadress:
  Björnstigen 30
  170 72 Solna

  Email:
  info@qbase.se