ISO 45001 – ARBETSMILJÖARBETE

Kursinformation

Kurstillfällen
Inget kursdatum satt. Anmäl intresse
Pris

5 400kr
ex. moms.

Plats

Björnstigen 30
170 72 Solna
T-bana: Bergshamra

ISO 45001 – Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt lagkrav

En utbildning som lär dig bygga upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljölagen och ISO 45001. Utbildningen ger dig kunskap och metoder för att skapa, driva och implementera ett fungerande arbetsmiljöarbete i organisationen.

Vi går igenom arbetsmiljölagen på ett konkret sätt och vad den innebär rent praktiskt i er verksamhet. Du får lära dig hur arbetet ska organiserad och dokumenteras för att följa lagkrav.

Innehåll

Anpassat efter deltagarnas förväntningar behandlar vi bland annat följande moment på kursen:

 • Arbetsmiljölagen och efterlevnad i praktiken
 • Hur bygger man ett systematiskt arbete i praktiken?
 • Dokumentation
 • Årshjulet
 • Personalens ansvar
 • Arbetsgivarens ansvar
 • Undersöka arbetsmiljön
 • Skyddsronder
 • Delegering av arbetsmiljöuppgifter till anställda
 • Samverkan och medverkan
 • Riskbedömning
 • Anmälan av tillbud och olycksfall

Du får med dig mallar, verktyg och kunskaper för att bygga det systematiska arbetsmiljöarbetet i den egna organisationen. Under den här utbildningen lär du dig två system på samma gång. Vi lär dig bygga ett system som både uppfyller lagkrav och kraven i standarden ISO 45001.​Utbildningen hålls under en heldag.

Känner du dig redo för att gå kursen kan du boka in ett kurstillfälle via knappen här nedan, alternativt välja att bli kontaktad så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig och er verksamhet.

KURSINTYG

​Du erhåller ett intyg från oss efter genomgången utbildning

PRAKTISKA MALLAR

​Praktiska mallar som hjälper organisationen att säkerställa och följa upp kraven enligt ISO 45001.

ÅRSHJUL AV AKTIVITETER

​​Vid kursen får du ett årshjul av aktivieteter som hjälper organisationen att säkerställa och följa upp kraven enligt ISO 45001.

Bra och tydligt material. Pedagogisk utbildare, mycket bra.

Kursdeltagare

Mycket informativ och givande utbildning. Jag fick svar på de frågor och frågeställningar jag hade med mig. Kommer att rekommendera denna kurs både till kollegor och externt!

Kursdeltagare

Mycket nöjd, lagom stor grupp

Kursdeltagare

INTYG

Du erhåller ett intyg från oss efter genomgången utbildning

FÖRKUNSKAPER & FÖRBEREDELSE

Inget krav, dock kan du som deltar med fördel ha grundläggande kunskaper om GDPR. Till kursen får du ta gärna ta med dig konkreta frågeställningar kring er organisations utmaningar med GDPR-arbetet.

BETALNINGSVILLKOR

Kursavgiften faktureras innan utbildningens start. Betalningsvillkor är 30 dagar netto.

AVBOKNINGSREGLER

Vid avbokning senare än 5 arbetsdagar före utbildningens start debiteras hela utbildningsavgiften. Vid tidigare avbokning debiteras halva avgiften om en ombokning ej är aktuell. Ombokning av kurs godkänns utan extrakostnad om nytt kurstillfälle finns registrerat på vår hemsida som bokningsbart.
För vidare frågor, kontakta oss på info@qbase.se
Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda, minsta antal 5 personer.

Jag är intresserad av kursen

Begränsat antal platser, se till att anmäla ditt intresse idag.


      Läs våra policys här

  Du vet väl att vi även erbjuder hjälp med implementering av ISO 45001?

  Vi erbjuder projekt där vi skapar och implementerar den dokumentation som krävs samt skapar en effektiv arbetsprocess för att efterleva ISO 45001 i det dagliga arbetet.


  Om oss

  Qbase startade år 2014 som ett konsultföretag med fokus på implementering av ledningssystem. Alla kunder som vi startade samarbeten med under det första året har vi kvar än idag. Vår verksamhet har vuxit både till antalet kunder och till deras utökade behov av tjänster. Idag är Qbase ett företag som arbetar med ledningssystem, lagefterlevnad, anbud, IT-säkerhet och utbildning. Vi är baserade i Stockholm och verkar över hela landet med goda samarbeten på distans.

  Qbase Ab

  Besöksadress:
  Björnstigen 30
  170 72 Solna

  Email:
  info@qbase.se