Undersökningar

 • Hem /
 • Undersökningar

Kund- & Medarbetarundersökning

Låt oss hjälpa er med undersökningen. Arbetet utförs på plats hos er eller på distans!

Qbase erbjuder utformning och uppföljning av digitala kund- och medarbetarundersökningar. Vårt erbjudande är utformat för att hjälpa er vidare med kvalitetsarbetet även efter den utförda undersökningen. Vi ger er inte bara svaren i undersökningen, utan även praktiska råd och stöd i efterföljande aktiviteter om ni önskar det.

Kundundersökning

Kundundersökningen kan hjälpa er att få svar på era kunders upplevelse av företaget vad gäller tjänsteutbud, kommunikation och prisnivå.
Vi modellerar undersökningen så den passar er organisation.
Vad får man ut av en kundundersökning?

 • En objektiv bild av kundnöjdheten och hur den kan förbättras.
 • Ett verktyg för att systematiskt förbättra kvalitet.
 • En inblick i nya affärsmöjligheter.
 • En kund som känner sig sedd och prioriterad

Medarbetarundersökning

Många företag söker en lätthanterlig enkätundersökning för att mäta de anställdas upplevelser på arbetsplatsen.
Medarbetarundersökningen kan mäta allt ifrån era medarbetares upplevelse av arbetsmiljön, deras kunskapsnivå eller upplevelse av ledarskap.
Vad får man ut av en medarbetarundersökning?

 • En överblick av hur organisationen mår internt.
 • Ett verktyg för att systematiskt mäta och följa upp måltal inom olika områden.
 • En deltagande kultur i organisationen där anställda kan bidra med åsikter och idéer.

Vårt erbjudande

Vi använder oss av metoder som är förenliga med ISO 9001 och enkla att vidareutveckla för en god uppföljning på års- eller halvårsbasis.
Vi utgår inte från färdiga mallar i vår metod, utan lägger upp en plan som fungerar för er verksamhet och era anställda. Verktygen vi använder är lätthanterliga och kostnadsfria.

Följande moment ingår i helhetserbjudandet och anpassas alltid så de passar er verksamhet:

 • Första möte, analys av nuläge.
 • Framtagning av relevanta frågor och bedömningsskala.
 • Utformning digitalt frågeformulär.
 • Utskick av undersökningsformulär.
 • Insamling och sammanställning av data.
 • Analys av data och presentation av utförd undersökning.
 • Åtgärdsförslag i form av aktiviteter och metoder.
 • Löpande uppföljning med uppdaterad undersökning årsvis- eller halvårsvis.

Kvalitativa undersökningar

Vid behov kan vi även utföra djupgående undersökningar eller uppföljningsundersökningar och tar då kontakt med och intervjuar kund eller medarbetare via telefon.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret nedan så berättar vi mer.


      Läs våra policys här


  Om oss

  Qbase startade år 2014 som ett konsultföretag med fokus på implementering av ledningssystem. Alla kunder som vi startade samarbeten med under det första året har vi kvar än idag. Vår verksamhet har vuxit både till antalet kunder och till deras utökade behov av tjänster. Idag är Qbase ett företag som arbetar med ledningssystem, lagefterlevnad, anbud, IT-säkerhet och utbildning. Vi är baserade i Stockholm och verkar över hela landet med goda samarbeten på distans.

  Qbase Ab

  Besöksadress:
  Björnstigen 30
  170 72 Solna

  Email:
  info@qbase.se