Sanktionsavgifter

Sanktionsavgifter

IMY har utfärdat sanktionsavgifter på totalt 13 miljoner kronor till följd av att det fanns inspelade vårdsamtal som låg oskyddade på internet.

IMY har även utfärdat en sanktionsavgift på 350 000 kronor till följd av att det på flertalet brandstationer fanns bevakningskameror som filmade dygnet runt.

– Det är centralt att verksamheter löpande arbetar med sitt grundläggande arbete med IT-säkerhet, oavsett om man hanterar känsliga vårduppgifter eller inte, säger Magnus Bergström som är it-säkerhetsspecialist på IMY.
Vi på Qbase kan hjälpa er att både efterleva GDPR och säkerställa en hög IT-säkerhet.


2021-06-21


Om oss

Qbase startade år 2014 som ett konsultföretag med fokus på implementering av ledningssystem. Alla kunder som vi startade samarbeten med under det första året har vi kvar än idag. Vår verksamhet har vuxit både till antalet kunder och till deras utökade behov av tjänster. Idag är Qbase ett företag som arbetar med ledningssystem, lagefterlevnad, anbud, IT-säkerhet och utbildning. Vi är baserade i Stockholm och verkar över hela landet med goda samarbeten på distans.

Qbase Ab

Besöksadress:
Björnstigen 30
170 72 Solna

Email:
info@qbase.se