Sanktionsavgifter på GDPR ökar kraftigt!

  • Hem /
  • Nyheter /
  • Sanktionsavgifter på GDPR ökar kraftigt!

Sanktionsavgifter på GDPR ökar kraftigt!

I maj 2018 implementerades GDPR (The General Data Protection Regulation) och sedan dess har anmälningar och böter stadigt ökat. Under 2020 fattade Integritetsskyddsmyndigheten beslut om sanktionsavgifter på 150 miljoner kronor.

För att visa att man följer reglerna för GDPR behöver man bland annat utse en DPO, man behöver veta vilka personuppgifter som hanteras samt hur känsliga de är, man behöver veta vilka system som behandling sker på samt om det finns rättslig grund för den typ av behandling som bedrivs samt om individer har givit sitt samtycke till att personuppgifter sparas och används.

I artikeln från Di Digital kan ni läsa mer.


2021-02-26


Om oss

Qbase startade år 2014 som ett konsultföretag med fokus på implementering av ledningssystem. Alla kunder som vi startade samarbeten med under det första året har vi kvar än idag. Vår verksamhet har vuxit både till antalet kunder och till deras utökade behov av tjänster. Idag är Qbase ett företag som arbetar med ledningssystem, lagefterlevnad, anbud, IT-säkerhet och utbildning. Vi är baserade i Stockholm och verkar över hela landet med goda samarbeten på distans.

Qbase Ab

Besöksadress:
Björnstigen 30
170 72 Solna

Email:
info@qbase.se