Nya föreskrifter om arbetsanpassning

  • Hem /
  • Nyheter /
  • Nya föreskrifter om arbetsanpassning

Nya föreskrifter om arbetsanpassning

Den 1a juni 2021 började de nya föreskrifterna om arbetsanpassning (AFS 2020:5) att gälla.
Syftet med de nya föreskrifterna är att fler arbetstagare ska få arbetsanpassning innan de riskerar att bli sjukskrivna.

Alla arbetsgivare har en skyldighet att ta reda på om någon arbetstagare behöver arbetsanpassning.
Det ska finnas rutiner för att ta emot information om någon behöver arbetsanpassning och rutinerna ska vara kända för alla anställda på arbetsplatsen.

Vi på Qbase kan hjälpa er att efterleva föreskrifterna om arbetsanpassning.


2021-07-02


Om oss

Qbase startade år 2014 som ett konsultföretag med fokus på implementering av ledningssystem. Alla kunder som vi startade samarbeten med under det första året har vi kvar än idag. Vår verksamhet har vuxit både till antalet kunder och till deras utökade behov av tjänster. Idag är Qbase ett företag som arbetar med ledningssystem, lagefterlevnad, anbud, IT-säkerhet och utbildning. Vi är baserade i Stockholm och verkar över hela landet med goda samarbeten på distans.

Qbase Ab

Besöksadress:
Björnstigen 30
170 72 Solna

Email:
info@qbase.se