Ny lag ska förbättra kvalitet inom vård & omsorg

  • Hem /
  • Nyheter /
  • Ny lag ska förbättra kvalitet inom vård & omsorg

Ny lag ska förbättra kvalitet inom vård & omsorg

Från och med januari nästa år kommer fler privatägda verksamheter inom vård och omsorg att behöva tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg). 

Idag är det inte alla slags verksamheter som kräver tillstånd.
Den nya lagen som träder i kraft januari 2019 kräver dessutom att befintliga verksamheter inom LSS och SoL, till exempel företag inom hemtjänst och ledsagarservice måste ansöka om tillstånd.

Inom välfärden är kraven på kvalitet högt satta. Förutom ett ledningssystem enligt SOSFS:2011 krävs specifika rutiner beroende på vilken inriktning verksamheten har. Regelbundna inspektioner av kommun och tillsynsmyndigheter säkerställer efterlevnad av de många krav som ska hjälpa företaget att upprätthålla god kvalitet för vård- och omsorgstagare.

Varje år drar kommuner in tillstånd för utövare av vård och omsorgsverksamhet när de inte lever upp till krav på ekonomisk stabilitet, god kvalitet eller rena lagkrav.
Den nya lagen ska fungera som ett extra kontrollinstrument och tillse att de företag som bedriver verksamhet inom välfärd kan hålla en god nivå av kvalitet och har rätt kompetens och resurser. 


2020-03-17


Om oss

Qbase startade år 2014 som ett konsultföretag med fokus på implementering av ledningssystem. Alla kunder som vi startade samarbeten med under det första året har vi kvar än idag. Vår verksamhet har vuxit både till antalet kunder och till deras utökade behov av tjänster. Idag är Qbase ett företag som arbetar med ledningssystem, lagefterlevnad, anbud, IT-säkerhet och utbildning. Vi är baserade i Stockholm och verkar över hela landet med goda samarbeten på distans.

Qbase Ab

Besöksadress:
Björnstigen 30
170 72 Solna

Email:
info@qbase.se