Ny lag om hållbarhetsredovisning

Ny lag om hållbarhetsredovisning​Hållbarhetsredovisning har blivit ett lagkrav som trädde i kraft den 1 december 2016. Lagen ställer krav på att större företag årligen ska redovisa hur deras verksamhet hanterar och arbetar med hållbarhetsfrågor såsom; miljö, sociala förhållanden, arbetsrätt, 
​anti-korruption och mänskliga rättigheter.De företag som enligt lagen måste hållbarhetsredovisa är alla företag som uppfyller minst två av följande villkor;

  • Medelantalet anställda fler än 250
  • Balansomslutning på mer än 175Mkr
  • Nettoomsättning mer än 350 Mkr 

Vi på Qbase hjälper företag att integrera ett hållbarhetsarbete i verksamheten som sedan resulterar i en hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI (Global Reporting Initiative) eller ISO 26000 (ISO standard i socialt ansvarstagande), som är två av de ledande ramverken för rapportering.


2019-12-17


Om oss

Qbase startade år 2014 som ett konsultföretag med fokus på implementering av ledningssystem. Alla kunder som vi startade samarbeten med under det första året har vi kvar än idag. Vår verksamhet har vuxit både till antalet kunder och till deras utökade behov av tjänster. Idag är Qbase ett företag som arbetar med ledningssystem, lagefterlevnad, anbud, IT-säkerhet och utbildning. Vi är baserade i Stockholm och verkar över hela landet med goda samarbeten på distans.

Qbase Ab

Besöksadress:
Björnstigen 30
170 72 Solna

Email:
info@qbase.se