Ni har väl inte glömt att skriva en patientsäkerhetsberättelse?

  • Hem /
  • Nyheter /
  • Ni har väl inte glömt att skriva en patientsäkerhetsberättelse?

Ni har väl inte glömt att skriva en patientsäkerhetsberättelse?

Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska patientsäkerhetsberättelsen vara upprättad innan den första mars varje år.

Patientsäkerhetsberättelsen är en beskrivning av det systematiska patientsäkerhetsarbetet som har skett under föregående år, vilka åtgärder som gjorts för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som nåtts. Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.

Vi jobbar med ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2011:9 och kan hjälpa er att upprätta en patientsäkerhetsberättelse.


2022-02-21


Om oss

Qbase startade år 2014 som ett konsultföretag med fokus på implementering av ledningssystem. Alla kunder som vi startade samarbeten med under det första året har vi kvar än idag. Vår verksamhet har vuxit både till antalet kunder och till deras utökade behov av tjänster. Idag är Qbase ett företag som arbetar med ledningssystem, lagefterlevnad, anbud, IT-säkerhet och utbildning. Vi är baserade i Stockholm och verkar över hela landet med goda samarbeten på distans.

Qbase Ab

Besöksadress:
Björnstigen 30
170 72 Solna

Email:
info@qbase.se