SOSFS 2011:9

SOSFS 2011:9 – Kvalitetssystem för Vård & Omsorg

Projekt som utförs på plats hos er eller på distans!

SOSFS 2011:9 är Socialstyrelsens föreskrifter och regler kring hur organisationer inom vård- och omsorgssektorn ska arbeta med kvalitet.
Syftet med ledningssystemet är att systematiskt och fortlöpande kunna utveckla och säkra kvaliteten och patientsäkerheten i verksamheter. Ledningssystemet bidrar till att fastställa principer för ledning av verksamheter.

Alla organisationer och företag som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), tandvårdslagen (1985:125), LSS (1993:387), socialtjänstlagen (2001:453) samt patientsäkerhetslagen (2010:659) behöver ett dokumenterat system enligt SOSFS 2011:9.

Vi har lång erfarenhet av att skapa och implementera ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 i flera olika verksamheter såsom hemtjänst, ledsagning och avlösarservice, boendestöd, personlig assistans, dagverksamhet, vårdbemanning och HVB.


Projektledning och Serviceavtal ​

​​Vi erbjuder projekt där vi skapar och implementerar den dokumentation som krävs samt skapar en effektiv arbetsprocess för att efterleva SOSFS 2011:9 i det dagliga arbetet. I dokumentationen ingår bland annat värdegrund, samverkan, egenkontroller, riskbedömning, policy, processer och rutiner samt relaterade mallar. Vi sätter tillsammans med er upp rutiner som fungerar praktiskt och fördelar ansvarsområden inom organisationen. Vi utbildar även er personal internt under projektets gång.

Vi erbjuder även ett serviceavtal där vi tar det löpande ansvaret som extern kvalitetsansvarig. Vi hanterar årlig revision av kvalitetsarbetet, lagbevakning, dokumentation, intern utbildning och allmänt stöd i olika frågor.

​I serviceavtalet tar vi bland annat ansvar för:

 • Implementering av ledningssystemet
 • Årlig intern genomgång/ revision
 • Egenkontroller
 • ​Riskbedömning
 • Kvalitetsberättelse
 • Patientsäkerhetsberättelse
 • Intern utbildning inom kvalitetsarbete
 • Stöd i olika löpande frågor

Ett kvalitetsledningssystem ger fördelar som:

 • Minskad risk för fel och incidenter
 • Bättre precision i styrningen av verksamheten
 • ​Personalen får bättre förståelse av helheten
 • Ökad konkurrenskraft och större chans att vinna upphandlingar​
 • Starkare varumärke

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret nedan så berättar vi mer.


      Läs våra policys här

  Du vet väl att vi även erbjuder utbildningar inom SOSFS 2011:9?

  Vi erbjuder utbildningar som ger dig rätt kunskap för att bygga och utveckla ett ledningssystem för SOSFS 2011:9.


  Om oss

  Qbase startade år 2014 som ett konsultföretag med fokus på implementering av ledningssystem. Alla kunder som vi startade samarbeten med under det första året har vi kvar än idag. Vår verksamhet har vuxit både till antalet kunder och till deras utökade behov av tjänster. Idag är Qbase ett företag som arbetar med ledningssystem, lagefterlevnad, anbud, IT-säkerhet och utbildning. Vi är baserade i Stockholm och verkar över hela landet med goda samarbeten på distans.

  Qbase Ab

  Besöksadress:
  Björnstigen 30
  170 72 Solna

  Email:
  info@qbase.se