OE-konceptet (Operational Excellence) - Ett koncept som Qbase AB har utvecklat för att implementera ledningssystemet i er verksamhet.

OE-konceptet

Systemstöd för effektiv implementering.

Vi gör ert ledningssystem mer tillgängligt och effektivt genom att integrera det i er Microsoft-miljö.

OE-konceptet (Operational Excellence)

OE-konceptet (Operational Excellence) är ett koncept som Qbase AB har utvecklat för att implementera ledningssystemet i er verksamhet.
Konceptet gör det enkelt att navigera bland klickbara processer och rutiner samt ger ett heltäckande stöd för exempelvis avvikelsehantering, åtgärder och aktiviteter som ni annars måste hålla reda på själva.

Vi skapar bland annat klickbara processer i Teams och Sharepoint med länkning till tillhörande dokument samt skapar ett digitalt ärendehanteringssystem med ansvarstilldelning och automatiska mailpåminnelser.

Allt detta utan några nya program eller licenskostnader – vi ser bara till att bygga in det i de program som redan finns från Microsoft.

Konceptet integreras smidigt in i er befintliga Microsoft-miljö utan ytterligare kostnader för programvaror och utan behov av separat inloggning.

OE-konceptet är ett digitalt systemstöd som effektivt integrerar ledningssystemet i er verksamhet.

Med OE-konceptet kan du enkelt navigera bland bolagets processer och rutiner på ett användarvänligt vis, i en miljö som redan är bekant för dig och dina medarbetare. Navigeringen kan på ett enkelt sätt behörighetsstyras, så att rätt person i organisationen har tillgång till rätt processer och rutiner. Konceptet inkluderar även funktioner för ärendehantering som underlättar arbetet med olika aktiviteter under året. Genom bland annat automatiska påminnelser kommer du aldrig att missa en aktivitet eller åtgärd igen! Du får ett verktyg för att rapportera och hantera incidenter och avvikelser som kan uppstå i verksamheten.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret nedan så berättar vi mer.

Samarbete

Vi vet att våra kunders verksamhet ofta växer och förändras. Därför erbjuder vi även ett serviceavtal där vi ansvarar för att OE-konceptet alltid är uppdaterat utifrån er organisation och verksamhet.

Fördelar med OE-konceptet:

 • Inget ytterligare program – konceptet implementeras i er befintliga Microsoftmiljö
 • Visualiserade och klickbara processer – enkelt att navigera
 • Stöd för aktiviteter, avvikelser, risker och incidenter – planering och automatiska påminnelser
 • Statistik över händelser och åtgärder
 • Enkel behörighetsstyrning – rätt person har tillgång till rätt dokument
 • Flexibilitet – konceptet kan anpassas utifrån er organisation

Intranät

En stor utmaning i många organisationer är att nå ut till sina medarbetare med aktuell information och säkerställa att den är mottagen och läst. Med Qbase funktionella intranät förankrar ni effektivt era budskap samtidigt som ni tillgängliggör viktiga resurser för organisationen.

Genom intranätet kan ni:

 • Göra rutiner, guider och övriga dokument lättillgängliga för era medarbetare
 • Säkerställa att medarbetarna tagit del av information, policys och annat med en kvittensfunktion
 • Enkelt skicka ut nyheter till hela organisationen genom nyhetsfunktion och mallar för utskick
 • Rapportera incidenter, tillbud, avvikelser samt förbättringsförslag
 • Fylla i och hantera semesteransökan

Vi skräddarsyr lösningar efter era behov av funktioner!

Vi håller vad vi lovar