Ledningsstandarder skapar vinst

Ledningsstandarder skapar vinst

​En nyligen genomförd nordisk studie visar att införandet av standarder hos företag skapar högre lönsamhet och tydligare arbetsprocesser. Sett över Norden hjälper standarder till att öka tillväxten i samtliga länder.  

Studien utfördes på  uppdrag av de nordiska standardiseringsorganisationerna för att utröna vilken effekt införandet av standarder faktiskt har för ett företag. ”The Influence of Standards on the Nordic Economies” publicerades i slutet av maj och visar på både ökad produktivitet och BNP-tillväxt.

Mellan år 1976-2014 deltog över 1000 företag i de nordiska länderna i studien. Enligt studien uppger 75% att standarder förbättrar kvaliteten för deras produkter och tjänster.

Standarder förenklar exportbolagens tjänster och ses som ett svårslaget verktyg för att hänga med i den tekniska utvecklingen. Genom att införa standarder ges företag en möjlighet att nå en ny marknad som ställer allt högre krav på den privata sektorn. Ökad försäljning blir slutresultatet av en investering i att arbeta med standarder. 

Så mycket som 91% av de tillfrågade företagen inom sjukvård anser att standarder är mycket viktiga för deras framtida affärsplaner. 86% av tillverkningsindustrins deltagare i undersökningen svarade samma sak. 
Överlag ansåg över 80% av alla tillfrågade företag att standarder har stor positiv inverkan för verksamheten och driver fram mer lönsamhet. 

De vanligaste standarderna idag är ISO 9001 som beskriver ledningssystem och verksamhetsprocesserna i en organisation. ISO 14001 är samlingsnamnet för miljöledningsstandarder. Tidigare i år kom ISO 45001, en helt ny standard som fokuserar enbart på processer inom systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer och ladda ner studien i sin helhet här.


2020-02-17


Om oss

Qbase startade år 2014 som ett konsultföretag med fokus på implementering av ledningssystem. Alla kunder som vi startade samarbeten med under det första året har vi kvar än idag. Vår verksamhet har vuxit både till antalet kunder och till deras utökade behov av tjänster. Idag är Qbase ett företag som arbetar med ledningssystem, lagefterlevnad, anbud, IT-säkerhet och utbildning. Vi är baserade i Stockholm och verkar över hela landet med goda samarbeten på distans.

Qbase Ab

Besöksadress:
Björnstigen 30
170 72 Solna

Email:
info@qbase.se