Penetrationstester

Penetrationstester

Vi genomför olika typer av penetrationstester för att identifiera din organisations sårbarheter och avslöja eventuella befintliga säkerhetsproblem innan hackare kan utnyttja dem.

Ett bra sätt att avslöja hur hackare kan komma åt ditt nätverk är att låta penetrationstestsexperterna köra en kontrollerad attacksimulering.

Våra tjänster hjälper organisationer att minska affärsrisker, skydda data och tillgångar och förbättra skyddet mot cyberkriminella och hackare. Våra rapporter innehåller praktiska rekommendationer och förslag på åtgärder. Ett intyg från våra tester innehåller det som krävs för att skapa förtroende från dina kunder, ledning och investerare.

Utbud av penetrationstester

Externt nätverk
Ta utmaningen och testa er IT-säkerhet. Vi identifierar sårbarheter i era externa nätverk.

Internt nätverk
Pröva säkerheten i er infrastruktur. Vi identifierar organisationens svagheter inom IT-säkerhet i den interna IT-miljön.

Social engineering
Vi hjälper er att utvärdera organisationens förmåga att försvara sig mot IT-säkerhetshot. Testa din personals förmåga att upptäcka och motstå attacker.

Arbeta hemifrån
Penetrationstest på distans av er organisations IT-säkerhet. Kontrollera om COVID-19-pandemin öppnade din organisation för oväntade sårbarheter och hot.


Fördelar med våra penetrationstester:

 • Ni lär er och blir ett svårare mål för hackerattacker
 • Ni uppfyller lagkrav och andra krav från intressenter
 • Vi hittar och åtgärdar säkerhetsbrister i era system och processer
 • Ni minskar risken för ransomware, dataintrång och hackerattacker

Att genomgå projektet innebär även att ni får:

 • En rapport med resultatet efter att penetrationstestet har slutförts
 • Tydliga rekommendationer om hur du åtgärdar sårbarheterna i organisationen
 • Sårbarhetsbevis, beskrivningar och steg för att åtgärda problemen

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret nedan så berättar vi mer.


      Läs våra policys här

  Du vet väl om att vi även implementerar ledningssystem för informationssäkerhet enligt ISO 27001?

  Vi erbjuder projekt där vi skapar och implementerar den dokumentation som krävs samt skapar en effektiv arbetsprocess för att efterleva ISO 27001.


  Om oss

  Qbase startade år 2014 som ett konsultföretag med fokus på implementering av ledningssystem. Alla kunder som vi startade samarbeten med under det första året har vi kvar än idag. Vår verksamhet har vuxit både till antalet kunder och till deras utökade behov av tjänster. Idag är Qbase ett företag som arbetar med ledningssystem, lagefterlevnad, anbud, IT-säkerhet och utbildning. Vi är baserade i Stockholm och verkar över hela landet med goda samarbeten på distans.

  Qbase Ab

  Besöksadress:
  Björnstigen 30
  170 72 Solna

  Email:
  info@qbase.se