Låt våra penetrationstestsexperter köra en kontrollerad attacksimulering

Penetrationstester

Vi genomför olika typer av penetrationstester för att identifiera din organisations sårbarheter och avslöja eventuella befintliga säkerhetsproblem innan hackare kan utnyttja dem.

Effektiva penetrationstester

Våra tjänster hjälper organisationer att minska affärsrisker, skydda data och tillgångar och förbättra skyddet mot cyberkriminella och hackare. Våra rapporter innehåller praktiska rekommendationer och förslag på åtgärder. Ett intyg från våra tester innehåller det som krävs för att skapa förtroende från dina kunder, ledning och investerare.

Fördelar med våra penetrationstester:

  • Ni lär er och blir ett svårare mål för hackerattacker
  • Ni uppfyller lagkrav och andra krav från intressenter
  • Vi hittar och åtgärdar säkerhetsbrister i era system och processer
  • Ni minskar risken för ransomware, dataintrång och hackerattacker

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret nedan så berättar vi mer.

Utbud av penetrationstester

Externt nätverk

Ta utmaningen och testa er IT-säkerhet. Vi identifierar sårbarheter i era externa nätverk.

Internt nätverk

Pröva säkerheten i er infrastruktur. Vi identifierar organisationens svagheter inom IT-säkerhet i den interna IT-miljön.

Social engineering

Vi hjälper er att utvärdera organisationens förmåga att försvara sig mot IT-säkerhetshot. Testa din personals förmåga att upptäcka och motstå attacker.

Arbeta hemifrån

Penetrationstest på distans av er organisations IT-säkerhet. Kontrollera om COVID-19-pandemin öppnade din organisation för oväntade sårbarheter och hot.

Att genomgå projektet innebär även att ni får:

  • En rapport med resultatet efter att penetrationstestet har slutförts
  • Tydliga rekommendationer om hur du åtgärdar sårbarheterna i organisationen
  • Sårbarhetsbevis, beskrivningar och steg för att åtgärda problemen

Vi håller vad vi lovar