Låt våra experter åtgärda säkerhetsproblem i era webb-, mobil- och molnprogram.

Applikationssäkerhet

Ingen programvara är osårbar, men det finns sätt att minska dess sårbarhet: att koda med säkerhet i åtanke och köra regelbundna applikationssäkerhetsbedömningar samt penetrationstester.

Manuell säkerhetsgranskning

Alla våra kodgranskningar, applikationssäkerhetsbedömningar och penetrationstester utförs manuellt av erfarna och certifierade penetrationstestare. Även om vi tillämpar rimliga mängder automatisering värdesätter vi mänsklig intelligens, experters intuition och djupgående manuell analys framför enbart automatiska scanners och analyser. Våra tjänster minskar riskerna för ransomware, dataintrång och driftstopp.

Fördelar med våra applikationssäkerhetstjänster:

  • Ni uppfyller lagkrav och andra krav från intressenter
  • Ni hittar och kan åtgärda säkerhetsbuggar i program
  • Minskar risken för dataintrång
  • Mäter effektiviteten av investeringar i programvarusäkerhet

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret nedan så berättar vi mer.

Tjänster inom applikationssäkerhet

Applikationsinriktad Penetrationstest

Kontrollerar er programvara för sårbarheter som hackare kan utnyttja. Säkerhetsfel kan bland annat göra att cyberbrottslingar kan stjäla dina kunders konfidentiella data, begå ekonomiskt bedrägeri eller förstöra din organisation helt. Kontrollera din säkerhetsstatus och förhindra säkerhetshoten.

Kodgranskning med säkerhetsfokus

Genom vår kodgranskning hittar vi sårbarheter ni annars skulle ha missat. Dessa säkerhetsbuggar tar mycket längre tid att hitta utan tillgång till källkoden. Den manuella granskningen av högriskfunktioner ger effektivitet till säkerhetsbedömningen. Få en fullständig och tydlig bild av din applikations attackyta.

Att genomgå våra applikationssäkerhetstjänster innebär även att ni får:

  • Rapport med resultat efter att bedömningen är klar
  • Tydliga rekommendationer om hur du åtgärdar sårbarheterna
  • Sårbarhetsbevis, beskrivningar och steg för att åtgärda problemen

Vi håller vad vi lovar