Har ni interna visselblåsarkanaler på plats?

  • Hem /
  • Nyheter /
  • Har ni interna visselblåsarkanaler på plats?

Har ni interna visselblåsarkanaler på plats?

Från och med 17 juli i år ska vissa företag och myndigheter ha interna visselblåsarkanaler på plats.
Företag med fler än 50 anställda ska inrätta interna visselblåsarkanaler där anställda kan slå larm om missförhållanden samtidigt som de skyddas av regler om tystnadsplikt och sekretess.

Qbase anonyma visslarfunktion hjälper er att uppfylla de nya kraven. Vi kan hjälpa er att ta fram en fungerande helhetslösning innehållande:

  • En anonym visslarfunktion genom en direkt rapporteringskanal till vår jurist inom arbetsmiljö
  • Rutiner
  • Utbildning och förankring hos ledning och personal

2022-07-04


Om oss

Qbase startade år 2014 som ett konsultföretag med fokus på implementering av ledningssystem. Alla kunder som vi startade samarbeten med under det första året har vi kvar än idag. Vår verksamhet har vuxit både till antalet kunder och till deras utökade behov av tjänster. Idag är Qbase ett företag som arbetar med ledningssystem, lagefterlevnad, anbud, IT-säkerhet och utbildning. Vi är baserade i Stockholm och verkar över hela landet med goda samarbeten på distans.

Qbase Ab

Besöksadress:
Björnstigen 30
170 72 Solna

Email:
info@qbase.se