GDPR – Sanktionsavgift för brott mot dataskyddsförordningen

  • Hem /
  • Nyheter /
  • GDPR – Sanktionsavgift för brott mot dataskyddsförordningen

GDPR – Sanktionsavgift för brott mot dataskyddsförordningen

Datainspektionen konstaterar att gymnasienämnden i Skellefteå kommun genom att använda ansiktsigenkänning via kamera för närvarokontroll av elever har behandlat personuppgifter i strid med GDPR.

Beslutet från Datainspektionen är en intressant läsning som belyser vilka överträdelser som har gjorts mot kraven på bland annat uppgiftsminimering, hantering av känsliga uppgifter samt utförande av riskbedömningar.

Detta ”case” ingår numera i vår kurs ”GDPR i praktiken” eftersom det belyser ett flertal intressanta kravområden och hur dessa bedöms.

I artikeln från Ny Teknik kan ni läsa mer. Artikeln hittar ni här.


2020-06-11


Om oss

Qbase startade år 2014 som ett konsultföretag med fokus på implementering av ledningssystem. Alla kunder som vi startade samarbeten med under det första året har vi kvar än idag. Vår verksamhet har vuxit både till antalet kunder och till deras utökade behov av tjänster. Idag är Qbase ett företag som arbetar med ledningssystem, lagefterlevnad, anbud, IT-säkerhet och utbildning. Vi är baserade i Stockholm och verkar över hela landet med goda samarbeten på distans.

Qbase Ab

Besöksadress:
Björnstigen 30
170 72 Solna

Email:
info@qbase.se