Den 16 februari håller vi utbildning i SOSFS, du är varmt välkommen att anmäla dig!

  • Hem /
  • Nyheter /
  • Den 16 februari håller vi utbildning i SOSFS, du är varmt välkommen att anmäla dig!

Den 16 februari håller vi utbildning i SOSFS, du är varmt välkommen att anmäla dig!

SOSFS 2011:9 – Kvalitetsledning inom vård & omsorg.
De som bedriver verksamhet som omfattas av HSL, SoL och LSS har stor nytta av den här kursen. Utbildningen ger dig rätt kunskap för att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete, du får inblick i hur man bygger och utvecklar ett ledningssystem enligt SOSFS 2011:9. Med stor praktisk erfarenhet av att bygga och revidera ledningssystem inom området kan vi kombinera teori och praktiska råd i vår utbildning.

Vi vet vad uppdragsgivare och andra intressenter ställer för krav på ert system.


2022-01-14


Om oss

Qbase startade år 2014 som ett konsultföretag med fokus på implementering av ledningssystem. Alla kunder som vi startade samarbeten med under det första året har vi kvar än idag. Vår verksamhet har vuxit både till antalet kunder och till deras utökade behov av tjänster. Idag är Qbase ett företag som arbetar med ledningssystem, lagefterlevnad, anbud, IT-säkerhet och utbildning. Vi är baserade i Stockholm och verkar över hela landet med goda samarbeten på distans.

Qbase Ab

Besöksadress:
Björnstigen 30
170 72 Solna

Email:
info@qbase.se