Har ni interna visselblåsarkanaler på plats?

Från och med 17 juli i år ska vissa företag och myndigheter ha interna visselblåsarkanaler på plats.
Företag med fler än 50 anställda ska inrätta interna visselblåsarkanaler där anställda kan slå larm om missförhållanden samtidigt som de skyddas av regler om tystnadsplikt och sekretess.

Qbase anonyma visslarfunktion hjälper er att uppfylla de nya kraven. Vi kan hjälpa er att ta fram en fungerande helhetslösning innehållande:

  • En anonym visslarfunktion genom en direkt rapporteringskanal till vår jurist inom arbetsmiljö
  • Rutiner
  • Utbildning och förankring hos ledning och personal

2022-07-04

Vi flyttar!


Qbase flyttar nu till ett nytt kontor i Bergshamra. Vår nya adress är Björnstigen 30.

Välkommen att komma och hälsa på oss!


2022-05-05

Vi har fått en ny medarbetare!

Vi är glada att välkomna Mikael Nitz som började hos oss i mars. Mikael har 20 års relevant erfarenhet som bland annat CISO och IT-chef. Han kommer att arbeta som verksamhetskonsult med inriktning mot GDPR och informationssäkerhet.

Varmt välkommen Mikael!


2022-04-07

Ökat antal IT-angrepp

IMY har publicerat en rapport över de anmälningar om personuppgiftsincidenter som myndigheten tagit emot under 2021. I rapporten framgår bland annat att hälso- och sjukvården rapporterat en mycket högre andel incidenter orsakade av it-angrepp jämfört med 2020.

Den vanligaste typen av incident är felaktiga utskick av brev, mejl eller sms. Den vanligaste orsaken till personuppgiftsincidenter är den mänskliga faktorn som ligger bakom närmare 6 av 10 incidenter.

– Den stora mängden incidenter som beror på den mänskliga faktorn understryker betydelsen av att tekniska säkerhetsåtgärder kompletteras med organisatoriska åtgärder, som exempelvis styr- och stöddokument, löpande utbildning och andra åtgärder för att öka kunskapen och medvetenheten hos medarbetarna.

Vi är experter på informationssäkerhet, cybersäkerhet, IT-säkerhet samt GDPR och kan hjälpa er med säkerhetsåtgärder för att minska incidenter.


2022-04-05

Ni har väl inte glömt att skriva en patientsäkerhetsberättelse?

Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska patientsäkerhetsberättelsen vara upprättad innan den första mars varje år.

Patientsäkerhetsberättelsen är en beskrivning av det systematiska patientsäkerhetsarbetet som har skett under föregående år, vilka åtgärder som gjorts för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som nåtts. Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.

Vi jobbar med ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2011:9 och kan hjälpa er att upprätta en patientsäkerhetsberättelse.


2022-02-21

Finansinspektionen har IT-säkerhet som ett prioriterat område


Under 2022 kommer Finansinspektionen att ha IT-säkerhet som ett prioriterat område och särskilt granska om finansiella företag arbetar tillräckligt bra med sin IT-säkerhet.”Att finansiella företag har säkra och tillförlitliga IT-system är avgörande för att finansiella tjänster ska fungera. Därför kommer vi att granska hur företagen skyddar sig mot IT-incidenter och cyberattacker och att de har ordentlig koll på sina underleverantörer”, skriver Finansinspektionen.

Vi kan hjälpa er att uppnå en hög IT-säkerhet genom att implementera ett ledningssystem för informationssäkerhet enligt ISO 27001.


2022-02-07

Vi söker en jurist

Vi söker en jurist som vill arbeta inom business compliance med huvudsaklig inriktning mot GDPR. Ta chansen att vara med från ett tidigt skede i ett ungt framgångsrikt konsultbolag!

Är det dig vi söker? Ansök gärna eller läs mer här!


2022-02-02

Den 16 februari håller vi utbildning i SOSFS, du är varmt välkommen att anmäla dig!

SOSFS 2011:9 – Kvalitetsledning inom vård & omsorg.
De som bedriver verksamhet som omfattas av HSL, SoL och LSS har stor nytta av den här kursen. Utbildningen ger dig rätt kunskap för att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete, du får inblick i hur man bygger och utvecklar ett ledningssystem enligt SOSFS 2011:9. Med stor praktisk erfarenhet av att bygga och revidera ledningssystem inom området kan vi kombinera teori och praktiska råd i vår utbildning.

Vi vet vad uppdragsgivare och andra intressenter ställer för krav på ert system.


2022-01-14

2021-12-17


Om oss

Qbase startade år 2014 som ett konsultföretag med fokus på implementering av ledningssystem. Alla kunder som vi startade samarbeten med under det första året har vi kvar än idag. Vår verksamhet har vuxit både till antalet kunder och till deras utökade behov av tjänster. Idag är Qbase ett företag som arbetar med ledningssystem, lagefterlevnad, anbud, IT-säkerhet och utbildning. Vi är baserade i Stockholm och verkar över hela landet med goda samarbeten på distans.

Qbase Ab

Besöksadress:
Björnstigen 30
170 72 Solna

Email:
info@qbase.se