Affärsplanering

Affärsplanering

Grunden för den affärsutveckling som bedrivs i ett företag är affärsplanen. I vårt koncept för affärsplanering erbjuder vi stöd och rådgivning till företagsledning. Vi hjälper till att förverkliga och implementera en väl genomarbetad affärsplan som blir mer än en pappersprodukt.
En väl implementerad affärsplan är viktig både som ett styrinstrument för ledningen och för intern och extern kommunikation.

Arbetet börjar med att vi, tillsammans i work shops, upprättar och dokumenterar en affärsplan för verksamheten. Vi definierar och dokumenterar bland annat affärsidé, affärsmodell och prissättning, ​framgångsfaktorer, marknadsplan, långsiktiga och detaljerade mål, verksamhetsanalys och omvärldsanalys.
​När affärsplanen har upprättats hjälper vi er att se till att den inte blir en pappersprodukt utan att den implementeras som ett verktyg för att styra och följa upp företagets utveckling. För att uppnå detta tar vi fram mål och metoder för att mäta. Vi definierar långsiktiga mål, detaljerade mål och lämpliga nyckeltal samt utbildningar inom ledningssystem. I implementeringen ingår också att definiera en handlingsplan och en kommunikationsplan som beskriver hur affärsplanen ska förankras i organisationen.

När affärsplanen är upprättad kan vi hjälpa er att verkställa planen genom rådgivning och stöd på flera områden som är kritiska för ett företags framgång. Vi erbjuder kompetens och resurser inom följande områden:

 • Försäljning
 • Organisationsutveckling
 • Lean och Effektivitet
 • Risk Management​​​

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret nedan så berättar vi mer.


      Läs våra policys här


  Om oss

  Qbase startade år 2014 som ett konsultföretag med fokus på implementering av ledningssystem. Alla kunder som vi startade samarbeten med under det första året har vi kvar än idag. Vår verksamhet har vuxit både till antalet kunder och till deras utökade behov av tjänster. Idag är Qbase ett företag som arbetar med ledningssystem, lagefterlevnad, anbud, IT-säkerhet och utbildning. Vi är baserade i Stockholm och verkar över hela landet med goda samarbeten på distans.

  Qbase Ab

  Besöksadress:
  Björnstigen 30
  170 72 Solna

  Email:
  info@qbase.se