Från och med 17 juli i år ska vissa företag och myndigheter ha interna visselblåsarkanaler på plats.
Företag med fler än 50 anställda ska inrätta interna visselblåsarkanaler där anställda kan slå larm om missförhållanden samtidigt som de skyddas av regler om tystnadsplikt och sekretess.

Qbase anonyma visslarfunktion hjälper er att uppfylla de nya kraven. Vi kan hjälpa er att ta fram en fungerande helhetslösning innehållande: