Qbase hjälper organisationer att uppnå resultat och prestera bättre i sin verksamhet

Qbase är ett konsult- och utbildningsföretag som erbjuder
tjänster inom ledningssystem, lagefterlevnad, anbud, IT-säkerhet och utbildning.

Ledningssystem

Vi utvecklar och implementerar ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, informationssäkerhet, GDPR, socialt ansvarstagande och CE-märkning.

Lagefterlevnad

Vi erbjuder juridisk rådgivning och införande av fungerande arbetssätt för att ni ska efterleva aktuella lagkrav.

Anbud

Att vinna en offentlig upphandling kräver resurser, tid och kompetens. Vi ger er möjlighet att få nya kunduppdrag och öka er omsättning genom vår anbudstjänst.

IT-säkerhet

Qbase Cybersecurity är en tjänst som hjälper din organisation att säkerställa cybersäkerheten. Vi erbjuder även tjänster inom applikationssäkerhet och penetrationstester.

UTBILDNING

Utbildningar inom GDPR, informationssäkerhet, arbetsmiljö, kvalitet, miljö, Lean samt vård och omsorg.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er verksamhet att nå dit ni vill?

Qbase är ett konsult- och utbildningsföretag som erbjuder tjänster inom ledningssystem, lagefterlevnad, anbud, IT-säkerhet och utbildning.
Vår vision är att bli en ledande aktör i Sverige inom vårt område. Vi ska vara välkända för vår förmåga att leverera tjänster och lösningar som uppfyller våra kunders krav och hjälper deras verksamhet att växa.

Vi utvecklas tillsammans med våra kunder och levererar därför med en träffsäkerhet som bara kan komma från ett långsiktigt engagemang. Vi frågar oss alltid hur vi bäst kan anpassa våra lösningar för just er verksamhet.

Nyheter

Har ni interna visselblåsarkanaler på plats?

Har ni interna visselblåsarkanaler på plats?

Från och med 17 juli i år ska vissa företag och myndigheter ha interna visselblåsarkanaler på plats.Företag med fler än 50 anställda ska inrätta interna visselblåsarkanaler där anställda kan slå larm om missförhållanden samtidigt som de skyddas av regler om tystnadsplikt och sekretess. Qbase anonyma visslarfunktion hjälper er att uppfylla de nya kraven. Vi kan […]

Läs mer

Vi flyttar!

Vi flyttar!

Qbase flyttar nu till ett nytt kontor i Bergshamra. Vår nya adress är Björnstigen 30. Välkommen att komma och hälsa på oss! 2022-05-05

Läs mer

Vi har fått en ny medarbetare!

Vi har fått en ny medarbetare!

Vi är glada att välkomna Mikael Nitz som började hos oss i mars. Mikael har 20 års relevant erfarenhet som bland annat CISO och IT-chef. Han kommer att arbeta som verksamhetskonsult med inriktning mot GDPR och informationssäkerhet. Varmt välkommen Mikael! 2022-04-07

Läs mer

Ökat antal IT-angrepp

Ökat antal IT-angrepp

IMY har publicerat en rapport över de anmälningar om personuppgiftsincidenter som myndigheten tagit emot under 2021. I rapporten framgår bland annat att hälso- och sjukvården rapporterat en mycket högre andel incidenter orsakade av it-angrepp jämfört med 2020. Den vanligaste typen av incident är felaktiga utskick av brev, mejl eller sms. Den vanligaste orsaken till personuppgiftsincidenter […]

Läs mer

Ni har väl inte glömt att skriva en patientsäkerhetsberättelse?

Ni har väl inte glömt att skriva en patientsäkerhetsberättelse?

Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska patientsäkerhetsberättelsen vara upprättad innan den första mars varje år. Patientsäkerhetsberättelsen är en beskrivning av det systematiska patientsäkerhetsarbetet som har skett under föregående år, vilka åtgärder som gjorts för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som nåtts. Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med […]

Läs mer


Om oss

Qbase startade år 2014 som ett konsultföretag med fokus på implementering av ledningssystem. Alla kunder som vi startade samarbeten med under det första året har vi kvar än idag. Vår verksamhet har vuxit både till antalet kunder och till deras utökade behov av tjänster. Idag är Qbase ett företag som arbetar med ledningssystem, lagefterlevnad, anbud, IT-säkerhet och utbildning. Vi är baserade i Stockholm och verkar över hela landet med goda samarbeten på distans.

Qbase Ab

Besöksadress:
Björnstigen 30
170 72 Solna

Email:
info@qbase.se